2018 Yılı Genelgeleri

2018 Yılı Genelgeleri (İndir)

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Sicil Harç Tarifesi 2 Temsilci Ücretleri
3 Kayıt Ücreti-Yıllık Aidat-Belge Hizmet Karşılıkları 4 Vergi Düzenlemeleri
5 Basılı Evrak Fiyatları 6 Bilgi Güncelleme
7 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 8 İşveren Prim Desteği
9 İDDG Mevzuatı Çalışmaları 10 OİDDG Çalışmaları
11 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Muayenelerine İlişkin Duyurular 12 2018 yılı Satış Belgesi Bedelleri
13 Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği 14 Vergi Düzenlemeleri
15 Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi 16 Son 4 Yılda Hazırlanan ve Yürütülen Projeler
17 COSME Çağrısı 18 Basit Usulde Kazanç İndirimi
19 Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı 20 Terc.Tic. Anl.(TTA)Kap.İran’a Yap.İhr.Kull.Menşe İspat Bel.
21 İşbirliği Protokolü 22 İkinci El Motorlu Kara Taşıtları
23 Fibabanka İşbirliği 24 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri
25 Eğitim Bütçesi 26 Küçük Kap.Kesim.Gen.Özel Hij.Kural.dair Yönetmelik
27 Zeytin Dalı Harekatı ve Şanlı Ordumuza Destek Toplantısı 28 Yönetmelik Taslağı ( Süreli )
29 İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi 30 Kargo Taşıma Hizmet Alımı
31 Başkanlar Kurulu Değerlendirme Toplantısı 32 Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yön.
33 7103 Sayılı Kanun 34 Genel Sekreter hk.
35 e-esnaf ve Sanatkar Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge 36 ANKESOB 43.Olağan Genel Kurul Toplantısı
37 9.Uluslararası İSG Kongresi 38 İstihdam Teşviki
39 TGK-Gıda ile Temas eden Madde ve Mal.dair Yönetmelik 40 7104 sayılı Kanun
41 Kapasite Raporları 42 Taksimetreler ile İlgili Ölçü ve Ayar İşlemleri
43 Bilgi Güncelleme 44 OİDDG Çalışmaları
45 Milletvekili adayı olmak isteyenler hk. 46 Antalya Expo Center Fuarları hk.
47 Muğla Marmaris İşl.Üstü Eğ.Mrk.Uyg.Otel…… 48 Metropol Dış İlçeler Midibus Yaşları
49 TESK&UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Tem… 50 Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi
51 Mutabakat Komiteleri 52 Meslek Odasına Kayıt
53 7143 Sayılı Kanun 54 Kurumsal Toplu SMS
55 Yönetmelik Değişikliği 56 7143 sayılı Torba Kanun
57 A TR Dolaşım Belgesi 58 Perakende Ticarette Uyg.İlke ve Kurallar Hakkında Yön….
59 148 ve 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri 60 Yönetmelik Değişikliği
61 Filistin İnsani Yardım Kampanyası 62 Karayolu Taşıma Yönetmeliği
63 Defter Beyan Sistemi 64 A TR Dolaşım Belgeleri
65 Arabuluculuk Kamu Spotu 66 Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
67 A TR Dolaşım Belgelerinde ETOB Beyan.ile 2.Nüsha Düz. 68 KOSGEB Makina Teçhizat Kredi Faiz Desteği
69 Yapı Kayıt Belgesi 70 Yüksek Seçim Kurulu Kararı
71 Oda Genel Sekreterleri 2018/1.Dönem Eğitim ve Değ.Top. 72 Sudan Yatırım ve Poransiyel İşbirlikleri Etkinliği
73 COSME Programı Çağrısı 74 SGK – Ziraat Bankası Protokolu hk.
75 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 76 EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin Elektr.Ortam.Düzen.
77 A TR Dolaşım Belgelerinin Satışı ve Takibi 78 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
79 e-kapasite raporu bilgi sistemi 80 2019 Yılı Eğitim Faaliyetleri
81 A TR Dolaşım Bel.ile EUR.1-MED Dol.Bel.Gümrük Vizesi 82 7143 sayılı Kanun
83 Kurban Kesimi Hizmetleri Hk. 84 Ufuk Üniversitesi Hastanesi İşbirliği Protokolü
85 7143 sayılı Kanun Süre Uzatımı 86 COSME Programı Çağrısı
87 E-İhale 88 Kullanıcı Yetkilendirme
89 Turkcell Kampanyası 90 Gecikme zammı Oranı
91 D-8 Menşe İspat Belgesi, İran ve Malezya Menşe Bel.Elk…. 92 31.Ahilik Haftası Kutlamaları
93 Oda İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları Eğitimleri 94 Başkanlar Kurulu Toplantısı
95 KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 96 İkinci El Motorlu Taşıtları Yönetmelik Değişikliği hk.
97 Yaptırım Uygulaması 98 Basılı Evrak Fiyatları
99 Perakende Tic.Uyg.İlke ve Kur.Hk.Yön.Değ.Yap.dair Yön. 100 E-İhale
101 Defter Beyan Sistemi 102 Yerli Üretim Logosu
103 Ekmek Fiyat Artışı Hk. 104 Avrupa KOBİ Haftası
105 Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanılması 106 TESK&UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Prog.(Tan.Top.)
107 Yöresel ürünler Fuarı ( YÖREX ) 108 Taslak Meslek Kolları Çalışması Hk. ( Ek-2 )
109 OİDD Eğitim Semineri 110 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
111 Perakendeciler 112 Jean Monnet Burs Programı 2019-20 Aka.Yılı Başvuruları
113 Toplantı Daveti 114 Samsun Gıda Fuarı
115 Menşe Şah.ile Form A Menşe Bel.Elekt.Ortamda Düzen. 116 Yerli Malı Belgesi
117 Sri lanka Tarım Fuarı 118 Vergi İndirimleri
119 Muradiye Eğitim ve Öğretim Kur.ile yapılan Protokol 120 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Süre Erteleme
121 TESK Kalfalık / Ustalık Belgeleri ( Ek ) 122 Atatürk’ün 80.Ölüm Yıldönümü Anma Törenleri
123 Per.Tic.Uyg.İlke ve Kur.hk.da Yön.Değ.Yapıl.dair Yön. 124 Belge Zorunluluğu getirilen Meslek dalları
125 TESK/UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı 126 Elektrik Bağlantı Bildirimi Belgesi
127 Ek Ödeme 128 Oda Bilgi Formu ( Ek )
129 Erasmus+ Programı 2019 Yılı Teklif Çağrıları 130 BDDK Yönetmelik Değişikliği
131 Oda Genel Sekr.2018/2.Dönem Eğt.ve Değ.Toplantısı 132 Devlet Katkısı
133 Milletvekili ve Mahalli İd.Gen.ve Ara Seçimleri Gör.Dönüşü 134 Sanayi İşbirliği Projeleri ( Ek 1 ) ( Ek 2 ) ( Ek 3 )
135 Ulusal Elektronik Tebliğ Sistemi ( Ek ) 136 Proje Veri Tabanı ( Ek )
137 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna Bil.Ger.Hus. ( Ek ) 138 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değ.Yap.dair Kanun
139 Ticari Dava.Arabulu.Zorunlu hale getiril.dair Kanun Değ. 140 Menşe İspat ve Dolaşım belg.Elektro.Ortamda Düzen.
141 Kapasite Raporu Yönetmeliği 142 Kurum.Yen.Yap.ve İnsan Kayn.Tek.Des.Pr.Dış Pay.Mem.An.
143 Tüke.Hak.Heyet.Başv.dair Parasal Sınır.Artrıl.dair Tebliğ 144 Tüke.Korun.Hakk.Kan.77.Mad.göre 2019 yılı Para Cezaları
145 Plast.Poşet.Ücret.İlişkin Usul ve Esaslar 146 Ölç.veÖlç.Alet.Alın.Mua.Dam.Ücr.Yön.Değ.Yap.dair Yön.
147 Konsinye Satış Sistemi Hk. 148 7143 sayılı Kanun süre uzatımı
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu