2023 Yılı Genelgeleri

 

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Kayıt Ücreti Yıllık Aidat ve Kapasite Raporu Onay Ücreti 2 Sicil Harç Tarifesi
3 Resmi Mühür Bedeli 4 Vergi Düzenlemeleri Hk
5 Oda Genel Sekreterleri 2022/2. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 6 Oda Çalışanlarımızın İSG Eğitimleri (EK-1) (EK-2) (EK-3)
7 Ermenistan İle Doğrudan Ticaret 8 Kuyumculuk Sektörü Taslak Mesleki Yeterlilikleri Hk.
9 Yardım Kampanyası 10 Başkanlar Kurulu Genelgesi
11 Deprem Felaketi Sebebiyle Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Onaylanmasına İlişkin Aksama Yaşanmaması İçin Alınacak Tedbirler 12 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetveli
Hk.
13 Yardım (EK-1) 14 Fahiş Fiyat Artışı (EK-1)
15 Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde
Belgelerin Verilme Süresi ve Pirimlerin
Ertelenmesi Hk
16 Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri (EK-1)
17 İDDG Çalışmaları (EK-1) (EK-2) 18 Alınması Gereken Önlemler. (EK-1) (EK-2)
19 Olağanüstü Hal Kapsamında Çalıma ve Sosyal Güvenlik Alanında Yapılan Düzenlemeler Hk 20 Deprem Nedeniyle Nakil Olan Öğrenciler
21 Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Hk. Yönetmelik Değişikliği 22 Kredi Hk.
23 Birleşik Krallık STA Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları 24 E-Esnaf ve Sanatkâr Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge (EK-1)
25 Aidat Yapılandırma 26 Milletvekili Adaylığı
27 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hk 28 2023 Süre Uzatım İşlemleri Hk
29 Bulgaristan Seçimleri (EK-1) 30 Sicil İşlemleri Ücretleri Hk
31 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2023 (EK-1) (EK-2) 32 Yüksek Seçim Kurulu Kararı Hk
33 7440 Sayılı Yapılandırma Başvurusu Hk. 34 Sosyal Güvenlik Kurumu Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi Hk
35 Kapasite Raporu 36 TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz
Metotları Tebliğ Taslağı
(EK-1) (EK-2)
37 Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak
Gelir Desteği Hk
38 AB Yeşil Aklamanın Önlenmesi ve Tamir Hakları Mevzuat Taslakları Hk (EK-1)
39 Zorunlu Kooperatifçilik Eğitimi Sertifika EK-1 40 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri
41 İndirimli Peşin Şeker Satışları 42 EYT Kapsamındaki Personel
43 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri (EK-1) 44 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hk
45 Büyükşehirlerdeki Pazarcı Esnafın Basit Usulden Yararlandırılması 46 2024-2028 Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi Hk
47 İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 18. Ticaret Fuarı (EK-1) 48 Ahilik Kutlamaları
49 Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 50 Kargo Taşıma ve Teslim Sözleşmesi Hk Ek-1
51 Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ EK-1 52 Fiyat Etiketi
53 Silah Taşıma Ruhsatı 54 Basılı Evrak Fiyat Artışı (EK-1)
55 Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti 56 Yetkisiz Posta Hizmeti Veren Taşıyıcılarla Tüketicilere Mal Teslimi (EK-1)
57 Seçim Günü Yasakları 58 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (EK-1)
59 Ücretsiz Seyehat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği 60 Aidat Yapılandırma Süre Uzatımı
61 Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Basımı ve Türkiye İbaresinin Kullanımı (EK-1) 62 Zorunlu Depozito Uygulamaları
63 Ahilik Haftası Kutlamaları EK-1 64 Tebliğ Değişikliği
65 TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin MEDOS’a Entegrasyonu 66 Fiyat Tarifeleri
67 DHMİ E-Doğrudan Temin Alımları 68 Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik (EK-1)
69 Mesafeli Sözleşmelerin Satıcılarca İptali 70 Berber ve Kuaförlerin Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi (EK-1)
71 UKOME Genel Kurulunun 202351 Sayılı Kararı (EK-1)  72 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat (EK-1)
73 UKOME Genel Kurul Kararı (EK-1) 74 Kapasite Raporu Onay Ücreti
75 Türkiye-Özbekistan TTA Kapsamındaki EUR.1 Dolaşım Belgesi Kullanımı 76 Geçerli Evrak ve Onay Bedelleri (01.07.2023-31.12.2023) (EK-1)
77 Menşe Şahadetnamesinin Manuel Düzenlenmesi 78 Oda Genel Sekreterleri 2023/01 Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı
79 İran-Karekod Uygulamasına İlişkin Talimat (EK-1) 80 2024 Yılı Eğitim Faaliyetleri (EK-1)
81 Sicil Gazetesi İlan Ücret Tarifesi (EK-1) 82 Yeni Geçerli Evrak ve Onay Bedelleri (01.07.2023-31.12.2023)  (EK-1)
83 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri (EK-1) 84 Oda Genel Sekreterleri Toplantı Tarihi Değişikliği
85 Yeni Geçerli Evrak ve Onay Bedelleri (01.07.2023-31.12.2023) (EK-1) 86 Vergi ve Harç Artışları
87 TESK ve ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. İş Birliği Protokolü 88 Menşe Şahadernamelerinin İhracattan Sonra Düzenlenebilmesi
89 TESK Esnaf Cüzdan (EK-1) 90 Konfederasyonca Basılan Evrak
91 EYT Destek Paketi (EK-1) 92 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları (EK-1)
93 İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Ödenecek Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Usul ve Esaslar (EK-1) 94 Ahi Evran-ı Veli Müzesi (EK-1)
95 Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik 96 Tekstil Sektöründe Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EK-1)
97 Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları İle Bilirkişilerde Aranan Niteliklere Görüş Talebi (EK-1) 98 CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı (EK-1)
99 2018-2022 Dönem Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu 100 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
101 Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 102 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
103 Gıda İle Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik (EK-1) 104 Sağlık Hizmeti İşbirliği Protokolleri (EK-1) (EK-2)
105 Jean Monnet Burs Programı 2024-2025 Akademik Yılı Başvuru 106 Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Deprem Felaketi Sebebiyle Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Onaylanmasına İlişkin Aksama Yaşanmaması İçin Alınacak Tedbirler
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu