2023 Yılı Genelgeleri

 

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Kayıt Ücreti Yıllık Aidat ve Kapasite Raporu Onay Ücreti 2 Sicil Harç Tarifesi
3 Resmi Mühür Bedeli 4 Vergi Düzenlemeleri Hk
5 Oda Genel Sekreterleri 2022/2. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 6 Oda Çalışanlarımızın İSG Eğitimleri (EK-1) (EK-2) (EK-3)
7 Ermenistan İle Doğrudan Ticaret 8 Kuyumculuk Sektörü Taslak Mesleki Yeterlilikleri Hk.
9 Yardım Kampanyası 10 Başkanlar Kurulu Genelgesi
11 Deprem Felaketi Sebebiyle Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Onaylanmasına İlişkin Aksama Yaşanmaması İçin Alınacak Tedbirler 12 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetveli
Hk.
13 Yardım (EK-1) 14 Fahiş Fiyat Artışı (EK-1)
15 Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde
Belgelerin Verilme Süresi ve Pirimlerin
Ertelenmesi Hk
16 Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri (EK-1)
17 İDDG Çalışmaları (EK-1) (EK-2) 18 Alınması Gereken Önlemler. (EK-1) (EK-2)
19 Olağanüstü Hal Kapsamında Çalıma ve Sosyal Güvenlik Alanında Yapılan Düzenlemeler Hk 20 Deprem Nedeniyle Nakil Olan Öğrenciler
21 Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Hk. Yönetmelik Değişikliği 22 Kredi Hk.
23 Birleşik Krallık STA Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları 24 E-Esnaf ve Sanatkâr Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge (EK-1)
25 Aidat Yapılandırma 26 Milletvekili Adaylığı
27 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hk 28 2023 Süre Uzatım İşlemleri Hk
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Deprem Felaketi Sebebiyle Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Onaylanmasına İlişkin Aksama Yaşanmaması İçin Alınacak Tedbirler
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu