2020 Yılı Genelgeleri

 

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Kapasite Raporu 2 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2020 yılı Satış Onay Bedelleri
3 İhtiyaç Analiz Anketleri 4 Vergi Düzenlemeleri
5 Ölçü ve Ölçü Aletleri ile İlgili Periyodik Muayene İşlemleri 6 Prim Borcu Olanların Sağlık Hizmetlerinden Faydalanması
7 ESBİS Hesap İşlemleri 8 EKAP Akademi
9 U-ETDS Uygulaması, Sayısal Takograf ve Kamera kayıt Cihazları 10 Oda Çalışanlarımızın İSG Eğitimleri (EK3)
11 Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı Mentörlük Başvuruları 12 2020 yılı Satış Belgesi Bedelleri
13 Satış Bedelleri Süre Uzatım İşlemi 14 Isıl İşlem Uygulama Talimatı
15 Olağanüstü “Başkanlar Kurulu” ve Eğitim Semineri Toplantısı 16 Ülke Masaları Bülteni
17 Yönetmelik Değişikliği 18 TGK-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği
19 Basılı Evrak Fiyatları 20 KOSGEB UETS ve KEP Adresleri
21 İşyeri Tabanlı Öğrenme İçin Fayda Maliyet Analizi Anketi 22 Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesi
23 Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı Mentörlük Başvuruları 24 A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi ve Onaylanması
25 Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mesleklerde Yapılacak Çalışmalar 26 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süre Erteleme
27 İDDG Çalışmaları  (EK 1-2) 28 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında Tebliğ
29 2019 Yılı Bilanço ve Gelir ve Gider Hesap Cetveli 30 Tebliğ
31 KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu 32 Okul Yardım Programı
33 Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması 34 COSME Programı – EU SME Centre in China Çağrısı
35 Eğitim Bütçesi 36

Yeni Coronavirüs (Covid-19)

37

e-esnaf ve Sanatkar Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge (EK1)

38

Sanayi Sicil belgesi Yıllık İşletme Cetveli

39

Resmi Mühür Fiyat Değişikliği

40

Coronavirüs (Covid-19) Tedbirler

41

Görüş Talebi

42

Ahşap Ambalaj Malzemeleri Kapasite Hesabı Programı

43

Kantin Kiraları

44

Teşkilat Personeli Hk.

45 Satış Belgesi ve Süre Uzatımı 46 e-Devlet Uygulaması Üzerinden Sunulan Hizmetler (Koronavirüs Tedbirleri)
47 Koronavirüs (COVİD-19) Tedbirleri 48 Geri Kazanım Katılım Payı Hk.
49 Korona Virüs Tedbirleri Hk. 50 Kredi Erteleme Hk.
51 Korona Virüsle Mücadeleden Etkilenen Sektörlerde Vergi Ertelemeleri Hk. 52 7226 sayılı Kanunla getirilen sicil affı, karşılıksız Çekte mahkumiyetin kaldırılması, iş yeri kiraları, Mesleki yeterlilik belge ücretleri, esnaf ahilik sandığı v.b. Hk.
53 Pazarlarda Koronavirüs Tedbirleri 54 Hıfzısıhha Kararları
55   56  
57   58  
59   60  
61   62  
63   64  
65   66  
67   68  
69   70  
71   72  
73   74  
75   76  
77   78  
79   80  
81   82  
83   84  
85   86  
87   88  
89   90  
91   92  
93   94  
95   96  
97   98  
99   100  
101   102  
103   104  
105   106  
107   108  
109   110  
111   112  
113   114  
115   116  
117   118  
119   120  
121   122  
123   124  
125   126  
127   128  
129   130  
131   132  
133   134  
135   136  
137   138  
139   140  
141   142  
143   144  
145   146  
147   148  
149   150  
151 7226 sayılı Kanunla getirilen sicil affı, karşılıksız Çekte mahkumiyetin kaldırılması, iş yeri kiraları, Mesleki yeterlilik belge ücretleri, esnaf ahilik sandığı v.b. Hk. 152  
Daha fazla göster