Kanunlar

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu        

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu             

3308 30. madde- 5362 68. madde değişikliği         

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu           

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun              

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu      

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu              

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu       

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hak.Kanun

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu               

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu               

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun            

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun    

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu     

KHK / 640 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

4721 TÜRK MEDENİ KANUNU

5393 BELEDİYE KANUNU

 

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu