SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S.)

 

ANKARA İLİ MEM İLETİŞİM BİLGİLERİ (WORD İNDİR)

ÇIRAK ÖĞRENCİ KAYITLARI 07.21 SON (WORD İNDİR)

Ankara ili 2021-2022 Çalışma Takvimi

 1. Çıraklık Eğitimi Nedir?

Çıraklık Eğitimi, Örgün Mesleki Eğitim Seçeneklerinden Biridir, Zorunlu Ortaöğretim Kapsamındadır. Bu Eğitim Seçeneğinde Öğrenciler Bir Yandan Eğitimlerine Devam Ederken Diğer Yandan Tecrübeli Usta Öğreticilerin Gözetiminde Bir Meslek Öğrenir. Çıraklık Eğitiminden Mezun Olanlar Zorunlu 12 Yıllık Eğitimi de Tamamlamış Olurlar.

 1. Çıraklık Eğitimi Hangi Kurumlar Bünyesinde Verilmektedir?

Çıraklık Eğitimi Hizmeti, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Sunulmaktadır.

 1. Çıraklık Eğitimi Veren Kurumların İletişim Bilgilerine Nasıl Ulaşılabilir?

Çıraklık Eğitimi Sunan Kurumların İletişim Bilgilerine Ulaşmak İçin https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/orgun-ogretim-kurumlari Adresi Ziyaret Edilebilir. Sayfada Bulunan İl/İlçe Bilgileri Belirlendikten Sonra Kurum Türü Olarak “Mesleki Eğitim Merkezi” Seçimi Yapılarak Ulaşılabilir.

 1. Çıraklık Eğitiminin Süresi Ne Kadardır?

Ortaokuldan Mezun Olan ve 9. Sınıftan İtibaren Çıraklık Eğitimine Başlayan Öğrenciler İçin Çıraklık Eğitiminin Süresi 4 Yıldır. Bu Süre, Lise ve Dengi Okullardan Nakil İle Çıraklık Eğitimine Kayıt Olanlar İle Yüksek Öğrenimden Ayrılanlar İçin Daha Önce Almış Oldukları Eğitimin Kapsamına Göre Değişiklik Gösterir, Eğitimin Süresi Duruma Göre Kısalabilir.

 1. Çıraklık Eğitiminde Yer Alan Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Nedir?

Teorik Eğitim, Mesleki Eğitim Merkezlerinde Haftada En Az Bir Gün Yüz Yüze Yapılan Eğitimdir (*). Uygulamalı Eğitim İse Haftanın Diğer Günlerinde İş Yerinde Usta Öğretici Nezaretinde Uygulamalı Olarak Yapılan Eğitimdir. İş Yerinde Verilen Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinin Görevlendirdiği Koordinatör Öğretmenlerce İzlenir ve Denetlenir.

⃰Çırak Öğrencilerden Diploma Programı Telafi Eğitimlerine Katılanlar Aldıkları Fark Derslerine Bağlı Olarak Haftada En Az Bir Gün Daha Okula Gelirler.

 1. Çıraklık Eğitimine Kimler Kayıt Olabilir?

Çıraklık Eğitimine En Az 14 Yaşından Gün Almış, 3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Tanımlanan Meslek Dallarında Bir İşletme İle Sözleşme İmzalayan En Az Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulunu Bitirenler (*) İle

 • Lise Ve Dengi Okulların Ara Sınıflarından Ayrılanlar ya da Mezun Olanlar
 • Yükseköğrenim Okullarından Mezun Olanlar yâda Ayrılanlar Kayıt Olabilirler.

Lise ve Üstü Kademedeki Eğitim Kurumlarından Ayrılanlar Daha Önce Almış Oldukları Eğitim Seviyesine Göre Mesleki Eğitim Merkezlerine Müracaat Ederek Durumlarına Uygun Ara Sınıflarda Eğitimlerine Başlayabilirler. Çıraklık Eğitiminde Üst Yaş Sınırı Yoktur.

Açık Lise/Yükseköğretim Okullarında Kayıtlı Öğrenciler de Eğitimlerine Mesleki Eğitim Merkezlerinde Çırak Öğrenci Olarak Devam Edebilirler.

(*) Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin Ortaokul Mezuniyetini Belgelendirmeleri Aşağıdaki Şekilde Yapılır:

 • En Az Ortaokul Mezunu Olduğunu Belgelendirebilenler İçin: Okuma-Yazma I. Kademe Sınavında Başarılı Olunduğu ve A1 Seviye Türkçe Kurs Programına Kayıt Yaptırmış Olduğu Belgelendirilir,
 • En Az Ortaokul Mezunu Olduğunu Belgelendiremeyenler İçin: A2 Seviye Türkçe Kursuna Kayıt Yaptırmış Olduğu Belgelendirilir.
 1. Lisede Okurken Mesleki Eğitim Merkezine Nakil Yaptırmak Mümkün müdür?

Her Türden Lise ve Dengi Okuldan Mesleki Eğitim Merkezlerine Nakil Yapılabilir. Kaydını Nakil Etmek İsteyen Öğrenciler Mevcut Okullarının Nakil Esaslarına Göre İşlemlerini Yaptırabilirler. Nakil Esaslarına Yönelik Detaylı Bilgi Kayıtlı Olunan Okulun Müdürlüğünden Temin Edilebilir.

 1. Başka Bir Liseden Mesleki Eğitim Merkezine Nakil Yapılması Durumunda Daha Önce Alınan Dersler Saydırabilir mi?

Lise ve Dengi Okullarda Daha Önce Başarıyla Tamamlanan Dersler Mesleki Eğitim Merkezi Kayıtlarında Değerlendirmeye Alınır. Bu Konu Hakkında En Yakın Mesleki Eğitim Merkezinden Detaylı Bilgi Alınabilir.

 1. İlkokul Mezunu Yetişkinler Çıraklık Eğitimine Kayıt Olabilir mi?

İlkokul Mezunu Yetişkinler Çıraklık Eğitimine Kayıt Olamazlar. Açık Ortaokul Yoluyla Ortaokulu Tamamladıktan Sonra Çıraklık Eğitimine Kayıt Yaptırılabilir.

 1. Çıraklık Eğitimine Ne Zaman Kayıt Olunur?
 • Sınıfını Tamamlayan Öğrenciler İçin Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Eğitim-Öğretim Yılı Başlamadan Önce Yayımlanan “Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi” nde Belirtilen Tarihlerde,
 • Lise ve Dengi Okullarda Halen Okuyan Öğrenciler Eğitim Gördükleri Okul Müdürlüklerinden Alacakları Öğrenci Belgesi İle Kayıt Olmak İstedikleri Mesleki Eğitim Merkezine Müracaatları Sonrası Nakil İşlemlerini Yılın On İki Ayında,
 • Lise ve Dengi Okullar İle Yükseköğretim Okulları Ara Sınıflardan Ayrılanlar ya da Mezun Olanlar Yılın On İki Ayında,
 • Yaşı 18’den Büyük Olup Bir Eğitim Kurumuna Devam Etmeyen ve Bir İşletmede Çalışanlar Yılın On İki Ayında Çıraklık Eğitimine Kayıt Olabilmektedir.
 1. Çıraklık Eğitimine Başvuru Adımları Nelerdir?

Çıraklık Eğitimine Başvuru Adımları Aşağıdaki Şekilde Açıklanmaktadır:

 1. Çıraklık Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Öğrenim Belgesi (*)
 • Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Sağlık Durumunun Eğitim Almak İstedikleri Meslek Alanına Uygun Olduğunu Gösterir İşe Giriş Sağlık Raporu
 • Okuldan Temin Edilecek İşletme İle İmzalanacak Olan Sözleşme
 • Fotoğraf

(*) Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin Ortaokul Mezuniyetini Belgelendirmeleri Aşağıdaki Şekilde Yapılır:

 • En Az Ortaokul Mezunu Olduğunu Belgelendirebilenler İçin: Okuma-Yazma I. Kademe Sınavında Başarılı Olunduğu ve A1 Seviye Türkçe Kurs Programına Kayıt Yaptırmış Olduğu Belgelendirilir,
 • En Az Ortaokul Mezunu Olduğunu Belgelendiremeyenler İçin: A2 Seviye Türkçe Kursuna Kayıt Yaptırmış Olduğu Belgelendirilir.
 1. Çıraklık Eğitimi Alan Kişinin Ücret Ödemesi Gerekiyor Mu?

Çıraklık Eğitimi Devlet Tarafından Desteklenen Ücretsiz Bir Örgün Eğitim Seçeneğidir ve Bu Eğitimi Alan Kişilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine ya da İş Yerlerine Herhangi Bir Ücret Ödemesi Gerekmez.

 1. Çıraklık Eğitiminde Haftada Kaç Gün Okulda Ve İşletmede Eğitim Alınır?

Haftanın Diğer Günlerinde İse Sözleşme İmzaladıkları İşletmelerde Uygulamalı Eğitimlerini Sürdürürler. Okulda ve İşletmede Eğitimin Süresi İl ve Okul Düzeyinde Farklılık Gösterebilmektedir.

 1. Çıraklık Eğitimine Kayıt Olan Öğrenciler Mutlaka Bir İşletmede Çalışmak Zorunda Mıdır?

Çıraklık Eğitimi ikili meslek eğitimidir. Teorik dersler mesleki eğitim merkezlerinde, uygulamalı eğitim ise işletmelerde görülür. Çıraklık Eğitiminin En Güçlü Yanı Bir İşletmede Uygulamalı Eğitim Görme İmkânıdır. Dolayısıyla Bu Eğitim Türünde Çırak Öğrencinin Sözleşme İmzaladığı İşletmede Çalışmak Suretiyle Uygulamalı Mesleki Eğitim Alması Zorunludur.

 1. Çıraklık Eğitimi Sürecinde Sözleşme İmzalanan İşletmeyi Aynı Meslek Dalında Başka Bir İşletme İle Değiştirmek Mümkün müdür?

Çırak Öğrenci İle İşletme Arasında İmzalanan Sözleşme, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Onayının Ardından Yürürlüğe Girer. İşletme Değişikliği, İmzalanan Sözleşmenin İlgili Maddelerine Göre Yapılabilir. Ancak Karşılıklı Anlaşarak Sözleşme Feshi de yapılabilir. Fesih Sonrası Çırak Öğrencinin 15 Gün İçerisinde Yeni Bir İşletme İle Sözleşme Yapması Gerekmektedir. Bu Süre İçerisinde Sözleşmenin Gerçekleşmemesi Öğrencinin Okul Kaydının Silinmesi İle Sonuçlanır.

 1. Çıraklık Eğitimi Boyunca Ne Kadar Ücret Alınır?

3308 Sayılı Kanuna Göre Çırak Öğrenciler Öğrencilikleri Boyunca Her Ay Asgari Ücretin %30’undan Az Olmamak Kaydıyla Uygulamalı Eğitim Gördükleri İşletmeden Ücret Alırlar. Ödeme Çırak Öğrencinin Kendisine Yapılır. İşveren Ücret Ödemesini Banka Üzerinden Veya Elden Yapabilir.

 1. Çıraklık Eğitimine Kaydolunduğunda Alınan Ücret Aile Gelirine Eklenerek Ailenin Aldığı Yardımların Kesilmesine Sebep Olur mu?

Çıraklık Eğitimi Kapsamında Çırak Öğrencilerin Aldıkları Ücret Ödemesi Aile Gelirine Eklenmez. Dolayısıyla Ailenin Aldığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Yardımı, Yeşilkart ve Sosyal Uyum Yardımı (Kızılaykart) Gibi Desteklerin Kesilmesi Söz Konusu Olamaz.

 1. Çıraklık Eğitiminde Hangi Meslek Dallarında Eğitim Alınabilir?

Çırak Öğrenciler İlgi ve Yeteneklerine En Uygun Olan Birinde Eğitim Alabilirler. Meslek Dallarına İlişkin Bilgi http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretmenkilavuzu  Adresinden Edinilebilir. Meslek Seçiminde Yönlendirme ve Rehberlik İçin Mesleki Eğitim Merkezlerinden Yardım İstenebilir.

 1. Mesleklere İlişkin Nereden Bilgi Alınabilir?

Çıraklık Eğitiminin De İçinde Olduğu Mesleki ve Teknik Eğitim Seçeneklerinde Eğitimi Sunulan Mesleklerin Önemli Bir Kısmı https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/mesleki-egitim-videolari/1 Adresinde Yer Alan Videolarda Tanıtılmaktadır.

 1. Çıraklık Eğitimine Kayıt Olunduğunda Sigorta Ne Zaman Başlar?

Belirlenen Meslek Dalında Bir İşletme İle Sözleşme İmzalanıp Okula Teslim Edildiği Günden Sonraki İlk Mesai Günü Öğrencinin Sigortası Başlar. Sigorta İşlemleri Okul Tarafından Yapılır. Sigorta Primleri Devlet Tarafından Karşılanır. Bu Sigorta Çırak Öğrenciyi Sadece Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarına Karşı Korur.  Ödenen Sigorta Emekliliğe Esas Hizmetten Sayılmaz.

 1. Öğrenci Sigortasından Öğrencinin Ailesi Yararlanabilir mi?

Çırak Öğrencilere Yapılan Meslek Hastalıkları ve İş Kazası Sigortasından Sadece Öğrencinin Kendisi Yararlanabilir. Bu Sigortadan Öğrencinin Aile Üyeleri Yararlanamaz.

 1. Çıraklık Eğitimini Tamamlayanlar Hangi Belgeleri Alabilir? 

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Eğitim Gören Çırak Öğrenciler 11. Sınıfın Sonunda Yapılan Kalfalık Sınavlarında Başarılı Olmaları ve Başarısız Derslerinin Bulunmaması Durumunda Kalfalık Belgesi; Kalfalar İse 12. Sınıf Sonunda Programlarında Öngörülen Teorik ve Uygulamalı Eğitim Süresi Sonunda Yapılan Ustalık Sınavlarında Başarılı Olmaları Durumunda Ustalık Belgesi Alırlar.

Ustalık Belgesini Almaya Hak Kazanmış Çırak Öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Belirlenecek Fark Derslerini Mesleki Eğitim Merkezlerinde Düzenlenecek Yüz Yüze Eğitim Programları veya Açık Ortaöğretim Kurumları Yoluyla Başarmaları Halinde Meslek Lisesi Diploması Alabilmektedir.

Ustalık Belgesi Olanlar İçin Düzenlenecek Kurs Sonunda Başarılı Olanlara Usta Öğreticilik Belgesi Verilir.

 1. Meslek Lisesi Diploması Almak İçin Tamamlanması Gereken Telafi Eğitimi Nedir?

En Az Ortaokul veya İmam-Hatip Ortaokulu Mezunu Olup Kalfalık veya Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar İle Halen Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Gören ve Diploma Programına Dâhil Olmayan Öğrencilerin Meslek Lisesi Diploması Alabilmeleri İçin Telafi Eğitimi de Olarak Bilinen “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”na Dâhil Olmaları Gerekmektedir. Telafi Eğitimi, Bu Programda Yer Alan Fark Derslerini İçerir, Programda Yer Alan Derslerin Tamamında Başarılı Olunması Durumunda Öğrenci Meslek Lisesi Diploması Almaya Hak Kazanır.

 1. Ustalık Belgesi Ne Tür İmkânlar Sağlar?

Usta; Bir Mesleğin Gerektirdiği Bilgi, Beceri ve İş Alışkanlıklarını Kazanmış ve Bunları Mal ve Hizmet Üretiminde İş Hayatınca Kabul Edilebilecek Standartlarda Uygulayabilen, Üretimi Planlayabilen, Üretim Sırasında Karşılaşılabilecek Problemleri Çözümleyebilen, Düşüncelerini Yazılı, Sözlü ve Resim İle Açıklayabilen ve Üretimle İlgili Pratik Hesaplamaları Yapabilen Kişiyi İfade Eder. Dolayısıyla Ustalık Belgesi Eğitimi Alınan Meslek Dalında Önemli Bir Yeterlilik Belgesidir.

Ustalık Belgesine Sahip Olanlar Bu Belgeyle Kendi İşyerlerini Açabilir veya Bir İşletmede Kalifiye Eleman Olarak Kolayca İş Bulabilirler.

 1. Usta Öğreticilik Belgesi Ne Tür İmkânlar Sağlar ve Bu Belge Nasıl Alınabilir? 

Usta Öğreticiler; Ustalık Yeterliğini Kazanmış; Aday Çırak, Çırak, Kalfa İle Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Öğrencilerinin İş Yerindeki Eğitiminden Sorumlu; Mesleki Eğitim Tekniklerini Bilen ve Uygulayan Kişilerdir. Sadece Usta Öğretici İstihdam Eden veya İşvereni Usta Öğretici Olan İşletmeler Çırak Öğrencilere Uygulamalı Eğitim İmkânı Sunabilirler.

Usta Öğreticilik Belgesi İçin Usta Yeterliliğini Kazanmış Olmak ve Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Mesai Saatleri Dışında 40 Saatlik İş Pedagojisi Eğitimini Tamamlamak Gereklidir.  Kurs Sonunda Yapılacak Sınavda Başarılı Olanlara Usta Öğretici Belgesi Verilir.

 1. Çırak Çalıştıran İşletmeler Devlet Desteğinden Faydalanabilir mi?

İş yerinde mesleki eğitim merkezi öğrencisi çalıştıran işletmelere, yanlarında çırak öğrenci çalıştırmaya özendirmek ve öğrencilere mesleğin daha iyi kavratılması için devlet desteği verilmektedir. 20’nin üzerinde işçi çalıştıran işletmelere asgari ücretin üçte birinin üçte biri, 20’nin altında işçi çalıştıran işletmelere de asgari ücretin üçte birinin üçte ikisini devlet desteği olarak verilmektedir.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu