NACE Kodları

NACE (General Standard of Economic Activities in the European Community (NACE): Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Genel Sınıflandırılması )

               NACE Kodu Nedir?            

               Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır.     

               Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.       

               NACE Kodunun metodolijisi nasıldır, kod nereden ya da ne şekilde öğrenilir ?         

               Nace Kodunuz işyeri SGK sicil numaranızın 2. hanesinden (sonraki) başlayarak 3,4,5,6,7 ve 8. haneleridir. Yani 4 veya 6 haneli bir kodunuz olacaktır. Örneğin;

13.10 – İplik için hazırlanan doğal ve sentetik pamuk elyafı imalatı (Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi)

13.10.12 – Pamuk ipliği imalatı; gibi

Kodlarla ilgili arama yapılırken düşünce; aynen yukarıdaki şekilde olmalıdır.            

               Vergi Sisteminde ise; Nace kodları ile Maliye Bakanlığının belirlediği vergi kodları aynıdır. İnternet vergi dairesi sisteminden alınan Barkodlu Vergi Levhasında ana faaliyet kodları bölümünde yazılan kod, aynı zamanda nace kodudur.        

               NOT: Genellikle vergi sisteminde ve SGK nezrinde kayıtlı NACE kodları uyuşmayabilir ya da firmanız için belirlenmiş olan NACE kodunun iş kolunuzla alakası da olmayabilir. Böylesi bir durumla karşı karşıyasanız; derhal TOBB’ a başvurarak olması gereken NACE kodu düzeltme talebinde bulunmalısınız. Aksi halde 6331 saylı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ciddi sorunlarla ve cezai müeyyidelerle muhatap kalabilirsiniz.                 

               İşyeri Tehlike sınıfı nasıl öğrenilir ?            

               Tehlike sınıfı Bakanlığın yayınladığı tehlike sınıfları tebliğine göre belirlenmektedir. Buraya tıklayarak tebliği indirebilirsiniz ve liste içinde kodunuzu aratarak tehlike sınıfınızı öğrenebilirsiniz.                

               Tehlike sınıfı kaça ayrılmaktadır ?              

İşyerleri tehlike sınıfına göre 3′e ayrılmaktadır.

Çok Tehlikeli

İnşaat, maden, tersane vb. işlerin yapıldığı işyerleri

Tehlikeli

İmalat, kesme, boyama, servis vb. işlerin yapıldığı işyerleri

Az Tehlikeli

Büro hizmetleri, gıda, perakende alışveriş vb. işyerleri

               Yukarıdaki gibi örnekler verebiliriz ancak, mutlaka tebliğe bakılarak karar verilmelidir.                 

               İş Güvenliği Uzmanlığı üç sınıfa ayrılmaktadır. İlk belge alındığında C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak başlanır. C sınıfında 3 yıl çalıştığını belgeleyip, eğitim ve sınav ile B sınıfı belge almaya hak kazanılır. Daha sonrasında ise 4 yıl çalıştığını belgeleyip eğitim ve sınavda başarılı olan B sınıfı uzmanlar, A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak iş hayatına devam ederler.            

               Hangi Uzman Hangi Tehlike sınıfındaki işyerinde görevlendirilir?  

Çok Tehlikeli A Sınıfı – B Sınıfı

Tehlikeli A Sınıfı – B Sınıfı – C Sınıfı

Az Tehlikeli A Sınıfı – B Sınıfı – C Sınıfı uzmanlardan herhangi biri

Sektör – Meslek – NACE Listesi

EKONOMiK FAALiYET MESLEK VE EĞİTİM İSTATİSTİKİ KOD SİSTEMLERİ

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu