2015 Yılı Genelgeleri

2015 Yılı Genelgeleri (İndir)

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Vergi Düzenlemeleri 2 Eğitim Bütçesi
3 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair… 4 Yerli Malı Belgesi
5 2015 Yılı Mali Destek Program 6 2014 Yılı Gelir/Gider Cetvelleri
7 Krediler 8 Sürdürülebilir Büyüme İçin Japon Teknoloji Forumu
9 Endüstriyel Otomasyon Kongre ve Sergisi 10 Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
11 İDDG Çalışmaları ( EK ) 12 TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. etkinlikleri
13 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü 14 6585 Say.Per.Tic.Düzenlenmesi Hakkında Kanun
15 Türk Gıda Kodeksi Tak.Edi.Gıd.Teb.Değ.Yap.Dair Tebliğ 16 NACE Çalışması
17 Ustalık Belgesi Kanun Değişikliği 18 AB COSME Programı –Kümelenme Çağrısı
19 2015-2016 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı 20 Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği
21 Voc-Test Merkezleri –II Hibe Programı Teklif Çağrısı 22 Sigortalılık Başlangıcının Tespiti
23 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu 24 Arabuluculuk Hk.
25 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2015 26 İş Birliği Protokolü
27 Belge Alma İş ve İşlemleri Kitapçığı 28 e-esnaf ve sanatkar veri tabanına kayıt
29 Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası Coğrafi İşareti Tescili 30 4.Sivil Toplum Diyaloğu Teklif Çağrıları
31 Kredi Garanti Kurum.Sağ.Hazine Dest.İlişkin Usul ve Esas. 32 Organ Bağışı
33 Engelli KİK Projesi 34 Genel Sağlık Sigortası Süre Uzatımı
35 35-Elekt.Lamba.Aydın.Armatür.Enerji Etiket.Dair Teb. ( EK ) 36 Sanayi Sicil Belgesi Olan İş Yerler.2014 Yılı İşlet.Cetvel.
37 Polatlı Sicil Bürosu Açılışı 38 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanacak Faiz Desteği
39 Atık Yönetimi Yönetmeliği 40 4736 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenleme
41 6001 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenleme 42 Torba Yasa
43 İşe Başlama ve İş Bitirme Belgeleri 44 28.Ahilik Haftası Kutlamaları
45 AB ve Türkiye Ara.Sivil Top.Diyalogu Bilgi.Günü Toplantısı 46 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki Değişiklik
47 1)Kurumsal SMS   2) Takoğraf Cihazları 48 İskender Kebabı Marka Tescili
49 Kamu İhaleleri ( EK ) 50 İş Güvenliği Uzmanları Yönetmeliği Değişikliği ( Ek )
51 Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek ve Sanatların Tespiti (Ek 1) 52 4.KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Başvuruları
53 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 54 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat (İlçeler)
55 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat (Merkez) 56 6331 Sayılı Kanun Uygulamaları
57 2016 Yılı Eğitim Faaliyetleri ( EK ) 58 Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği Değişikliği
59 Aktif İşgücü Hizmetleri İşbaşı Eğitim Programı 60 İSG Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
61 Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 62 Eğitim İşbirliği Protokolü
63 Sağlık Hizmeti İşbirliği Protokolü 64 Taklit ve Tağşiş Yaptığı Belirlenen İşletmeler ve Ürünleri
65 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi 66 Yenilikçi Esnaf ve Sanatkara ilişkin Başarı Hikayeleri
67 Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantıs 2015 68 Gençlik Kampları
69 “Teröre Hayır Kardeşliğe Evet” Yürüyüşü 70 Dünya CBS Günü 2015
71 Türkiye’deki Suriyelilerin Ent.San.İş Dün.Bak.Bek…. 72 Türkiye-CERN Sanayi İşbirliği Konferansı 5 10 2015
73 Kültürel ve Sanatsal Değ. olan Kaybol. Yüz Tutmuş Mes. 74 Mesleki Faaliyet Belgesi
75 TESK Sağlık Hizmeti Sözleşmesi 76 Prim borcu olanların sağlık hizmet.yararlanması
77 İDDG Çalışmaları ile ilgili hususlar 78 2015 Başkanlar Kurulu Toplantısı
79 27.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları 80 3308 Sayılı K.Geç.1.ve2.Md.Uyg. (Ek1 – Ek2 – Ek3 – Ek4 – Ek5)
81 Atatürk’ün 77.Ölüm Yıldönümü Anma Törenleri 82 Hijyen Eğitimi Programları
83 Askerlik Durumu Belgesi 84 Tüketici Kanunu
85 Endonezya İşadamları Heyet Programı 86 Odaların Ünvan Değişiklikleri
87 Vergide Elektronik Tebligat Dönemi (https://intvrg.gib.gov.tr) 88 ANKESOB Almanağı oluşturulması için gerekli döküman
89 8.Uluslararası ISG Konferansı 90 E-Devlet Kapısı Girişi
91 Genel Sekreterler 2015/2.Dönem Eğ.ve Değ.Toplantısı 92 2016 Verimlilik Proje Ödüllerine Başvurular
93 Malezya Basını 94 2016 yılı Satış Belgesi Bedelleri
95 Yeni Tip sürücü belgeleri 96 İŞ-KUR 2016 Yıllık Eğitim Planı
97 Genel Sekreterler 2015/2.Dönem Eğ.Değ.Top.(Düzeltme) 98 Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
99 Kış Lastiği Uygulaması 100 Esnaf ve Sanatkar Sicili Harç Tarifesi
101 Yeni Nesil Yazarkasa 102 Esnaf ve Sanatkarlara sunulan Kredi destekleri
103 Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi (Ek-1 Ek-2) 104 Elektronik Tebligat
105 Gıda İş.Kay. Onay İşl.Dair Yön.Değ.Yap.Dair Yönetmelik 106 İşveren Eğitimleri
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu