Ar: Eğitim ve rehberlik amaçlı denetimler yapıyoruz

ANKESOB/Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (BİDDG) Müşterek Toplantısı, ANKESOB Eski Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda yapıldı.

ANKESOB Başkan Vekilleri; Muhittin Köksal (BİDDG 1 Başkanı) ve Hüseyin Ar (BİDDG 2 Başkanı) başkanlığında gerçekleştirilen ve ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan ile ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen’in de katıldığı toplantıda, temmuz ayında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı, ağustos ayında yapılması planlanan eğitim amaçlı işyeri denetlemelerinin üzerinde duruldu.

ANKESOB Başkan Vekili/BİDDG 1 Başkanı Muhittin Köksal, katılım ve katkılarından dolayı BİDDG üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “BİDDG üyelerimiz, esnaf ve sanatkar işyerlerinin çırakların pratik eğitimlerini yürütmeye elverişli olup olmadığını denetler. Bu denetimler bir çeşit, işyerinin çıraklık eğitim için niteliğinin belirlenmesinde ve geliştirilmesinde eğitsel rehberlik hizmeti görür. BİDDG üyesi, bir taraftan işyerinin niteliklerini ve işyerinde çırak öğrenciler için sürdürülen pratik eğitim programların uygunluğunu denetlerken, diğer taraftan ise işyerinde çalışan çırakların fiziksel ve ruhsal baskılarla karşılaşıp karşılaşmadığını da tespit etmeye çalışır.” dedi.

ANKESOB Başkan Vekili/BİDDG 2 Başkanı Hüseyin Ar da yaptığı konuşmada; “Eğitim ve rehberlik amaçlı denetimler yapıyoruz. Bu denetimler bir çeşit değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerinin bir bütünüdür. Bu denetimlerde çırak ve kalfalarımızın pratik eğitimlerinin önceden belirlenen amaçlara ve kurallara uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya konmasına ve daha iyi süreç ve sonuçlara ulaşmayı sağlamak amacıyla inceleme süreci olan bir çeşit rehberlik hizmeti sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü/BİDDG’lerin sekretarya görevini yürüten Erdoğan Özen ise BİDDG üyesi oda başkanlarına yönelik bir önceki toplantıdan bugüne kadarki süreçte BİDDG’lerin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, işbirliği ve koordinasyon halinde ağustos ayında yapılacak denetimlerde izlenecek yöntem hakkında bilgilendirme yaptı.

Özen, “Sistemin olmadığı yerde rehberlik ve denetimden bahsedilemez. Ancak, bizler yapmış olduğumuz denetimlerde, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunundan güç alıp, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun amaç ve hedeflerine uygun rehberlik ve denetleme yapıyoruz. İşyerlerimizde çırak ve kalfalar var, bunların almış oldukları eğitimler mevzuata uygun bir şekilde mi yerine getiriliyor, bunu gözlemlememiz gerekiyor. Yapılan eğitim uygulamaları doğru mu? Doğru başlamış ama devam etmeyen, yarım kalmış uygulamalar var mı? Hiç yapılmayan veya yanlış yapılan uygulamalar var mı? Bütün bunları gözlemleyerek, rapor haline getireceğiz. Odalarımız üyesi esnaf ve sanatkârlarımıza bu konularda rehberlik, çıraklık eğitiminde mentorluk yapacağız. Amacımız çıraklık eğitiminde kalite ve verimliliği arttırmaktır.” diye konuştu.

Toplantıya katılan BİDDG üyelerinin denetlemelerde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin de değerlendirildiği toplantı; denetlemelere ve raporlaştırmalara ilişkin soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu