2022 Yılı Genelgeleri

 

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Vergi Düzenlemeleri Hk 2 Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
3 Aday Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Devlet Katkısı Ödemelerinde Sürenin Uzatılması Hk. 4 Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlk Kayıt Tarihinin Uzatılması Hk. (EK-1)
5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı Hk. (EK-1) (EK-2) 6 KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Hk.
7 Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk. (EK-1) 8 Resmi Mühür Bedeli Hk.
9 Hal Kayıt Sistemine Entegrasyon Hk. (EK-1) 10 Online Export Akademi Hk. (EK-1) (EK-2)
11 ÇASGEM 2022 Yılı Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Hk. 12 Sigorta ve Risk Yönetimi Eğitim Programı Hk. (EK-1)
13 Geleneksel Sanatkârlık-Zanaatkârlık Meslekleri Listesi Hk. (EK-1) 14 Ekmeklik Buğday Satışı Hk. (EK-1)
15 Bilgi Güncelleme Hk. (EK-1) 16 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. (EK-1)
17 E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve Asgari Ücret İstisnası Hk. 18 İDDG Çalışmaları (EK-1) (EK-2)
19 32’nci Mesleki Eğitim Kurulu Kararları (EK-1) 20 7. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
21 Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı (EK-1) 22 KDV İndirimi
23 Basılı Evrak Fiyatları Hk. (EK-1) 24 Güzellik Salonlarının Reklam Faaliyeti Hk. (EK-1)
25 Online Export Akademi (EK-1) (EK-2) 26 Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27 Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Taslaklarına İlişkin Görüş Talebi (EK-1) (EK-2) (EK-3) (EK-4) (EK-5) 28 8. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
29 Yarışma Duyurusu 30 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı Hk.
31 Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Uygulama Rehberi Hk. (EK-1) 32 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hk. (EK-1)
33 Sahura Kadar Açık Kalacak İşyerleri Hk. (EK-1) 34 Stokçuluğun Önlenmesi Hk.
35 E-Esnaf ve Sanatkâr Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge (EK-1) 36 Tunus-MEDOS Islak İmza
37 Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ. 38 Online Export Akademi (EK-1) (EK-2)
39 Phishing Saldırısı Hk. (EK-1) 40 Motor Yağı Değişim Noktaları Hk.
41 9. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk. 42 Ahilik Haftası Kutlamaları (EK-1)
43 Tunus-Manuel EUR.1/Eur.MED Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesi 44 Yazılı Olmayan Hukuk Kaynakları İle Örf Adetler ve Eski Hukuk Kaynakları (EK-1)
45 Yangın Önlemleri (EK-1) 46 KDV İndirimi
47 ESİB Eğitimi (EK-1) 48 Kapasite Raporu
49 Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Hk. 50 Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları (EK-1)
51 TGK-Makarna ve İrmik Tebliği Taslakları 52 Kargo Taşıma Hizmeti Alımı Hk. (EK-1)
53 Yeşil Dönüşüm Destek Programı 54 ANKESOB – 44. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
55 Misafirhane Hk. (EK-1) 56 ESİB Eğitimi (EK-1)
57 Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurulum Çalışma ve İşletilmesi Usul ve Esasları Yönergesi (EK-1) 58 İl Umumi Hıfzısıhha Kurul Toplantısı (2022/6 Sayılı Kararı) EK-1
59 10. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk. 60 İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
61 Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Uygulamaya Konulması 62 OİDDG Çalışmaları (EK-1) (EK-2)
63 Online Export Akademi (EK-1) (EK-2) 64 Genç Girişimci Kazanç İstisnası Hakkında Seminer
65 Online İşlemler Kullanıcı Yetki Formu 66 TESK-Kapsam Dışı Meslek Dallarında Belgelendirme Uygulamaları (EK-1) (EK-2A) (EK-2B) (EK-3) (EK-4)
67 Basit Usul İstisnası 68 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı ( 2022 / 7 Sayılı Kararı ) (EK-1)
69 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri (EK-1) 70 İndirimli Satış Uygulamalarının Denetlenmesi Hakkında Eğitim ve Danışma Programı (EK-1)
71 Online Export Akademi (EK-1) (EK-2) 72 İşyeri Ziyaretleri Hk. (EK-1)
73 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Taslağı Hk. (EK-1) 74 Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı (EK-1)
75 Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hk. 76 TPS-OIC Menşe İspat Belgesi
77 Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinde ” Türkiye” Kullanımı 78 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat (EK-1)
79 2022 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri (EK-1) 80 Kayıtlı İhracatçı Sistemi(REX)
81 TGK-Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Taslağı (EK-1) (EK-2) (EK-3) 82 Kapasite Raporu Tasdik Ücreti
83 TPS-OIC Taviz Listeleri (EK-1) 84 2023 Yılı Eğitim Faaliyetleri
85 Oda Genel Sekreterleri 2022/1. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 86 2021 Yılı Gelir/Gider Tablosu ve Bilançosunun Gönderilmesi Hk.
87 Koru Hastaneleri İle İşbirliği Protokolü (EK-1) 88 Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
89 Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü İle İşbirliği Protokolü (EK-1) 90 Yönetmelik Taslağı Hk.
91 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Hk. 92 Düzensiz Göçle Mücadele (EK-1)
93 Yönetmelik Değişikliği Pazarlama ve Satış Kısıtlaması 94 İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yapanların Yetki Belgesi Süreleri Hk.
95 35. Ahilik Haftası Kutlamaları 96 Elektronik Ticaret Siteleri ve Platformları Üzerinden Gerçekleşen Hızlı Tüketim Malları Satışlarına İlişkin Tüketici Şikâyetleri
97 Biyosidal Etkili Aktif Madde 98 ESİB Eğitimleri (EK-1) (EK-2)
99 TPS-OIC Menşe İspat Belgesi 100 Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
101 Bulgaristan Seçimleri 102 Giriş Sınavsız İkinci Üniversite Hk. (EK-1) (EK-2)
103 Yerli Malı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (EK-1) 104 Depozito Bilgi Yönetimi Sistemi Hakkında Sektör Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi
105 2021 – 2023 Karayolu Güvenliği Eylem Planı (EK-1) (EK-2) 106 100. Yıl Ankara Hastanesi Protokolü
107 Yönetmelik Taslağı (EK-1) (EK-2) 108 Yöresel Ürünler
109 İndirimli Satış Reklamı Hk. (EK-1) (EK-2) 110 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve
Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
111

Festivaller

112 KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği.
113  6502 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler (EK-1) 114 Avrupa KOBİ Haftası (EK-1)
115 KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu 116 IESP SOP Projeler Fuarı (EK-1)
117 Anket Çalışması 118 ESİB Eğitimi (EK-1) (EK-2)
119 7420 Sayılı Kanun 120 İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (İDDG) Çalışmaları (EK-1)
121 E-Ticaret ve E-Pazarlama Eğitimleri (EK-1) (EK-2) 122 Aveon Global Sigorta A.Ş. İle Yapılan Protokol Hk (EK-1)
123 ANKESOB Başkanlar Kurulu Toplantısı 124 7420 Sayılı Kanun İle Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler Hk
125 Birleşik Krallık STA 126 KOLAYSOFT A.Ş ilen TESK A.Ş İŞ ORTAKLIĞI PROTOKOLÜ
127 2023 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikler (EK-1) 128 26. Tüketici Ödülleri İlanı Hk (EK-1)
129 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yıl Dönümü Kutlama Programı 130 Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (EK-1)
131 Birlik ve Oda Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri (EK-1) (EK-2) (EK-3) 132 Defter Tasdikleri
133 Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Hk 134 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri (EK-1)
135 İşveren Prim Desteğinin Süre Uzatımı Hk 136 2023 Yılı Satış Belgesi Bedelleri Hk
137 Ulusal Meslek Standardı Güncelleme.    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar   Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu