2022 Yılı Genelgeleri

 

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Vergi Düzenlemeleri Hk 2 Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
3 Aday Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Devlet Katkısı Ödemelerinde Sürenin Uzatılması Hk. 4 Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlk Kayıt Tarihinin Uzatılması Hk. (EK-1)
5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı Hk. (EK-1) (EK-2) 6 KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Hk.
7 Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk. (EK-1) 8 Resmi Mühür Bedeli Hk.
9 Hal Kayıt Sistemine Entegrasyon Hk. (EK-1) 10 Online Export Akademi Hk. (EK-1) (EK-2)
11 ÇASGEM 2022 Yılı Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Hk. 12 Sigorta ve Risk Yönetimi Eğitim Programı Hk. (EK-1)
13 Geleneksel Sanatkârlık-Zanaatkârlık Meslekleri Listesi Hk. (EK-1) 14 Ekmeklik Buğday Satışı Hk. (EK-1)
15 Bilgi Güncelleme Hk. (EK-1) 16 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. (EK-1)
17 E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve Asgari Ücret İstisnası Hk. 18 İDDG Çalışmaları (EK-1) (EK-2)
19 32’nci Mesleki Eğitim Kurulu Kararları (EK-1) 20 7. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
21 Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı (EK-1) 22 KDV İndirimi
23 Basılı Evrak Fiyatları Hk. (EK-1) 24 Güzellik Salonlarının Reklam Faaliyeti Hk. (EK-1)
25 Online Export Akademi (EK-1) (EK-2) 26 Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27 Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Taslaklarına İlişkin Görüş Talebi (EK-1) (EK-2) (EK-3) (EK-4) (EK-5) 28 8. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
29 Yarışma Duyurusu 30 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı Hk.
31 Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Uygulama Rehberi Hk. (EK-1) 32 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hk. (EK-1)
33 Sahura Kadar Açık Kalacak İşyerleri Hk. (EK-1) 34 Stokçuluğun Önlenmesi Hk.
35 E-Esnaf ve Sanatkâr Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge (EK-1) 36 Tunus-MEDOS Islak İmza
37 Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ. 38 Online Export Akademi (EK-1) (EK-2)
39 Phishing Saldırısı Hk. (EK-1) 40 Motor Yağı Değişim Noktaları Hk.
41 9. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk. 42 Ahilik Haftası Kutlamaları (EK-1)
43 Tunus-Manuel EUR.1/Eur.MED Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesi 44 Yazılı Olmayan Hukuk Kaynakları İle Örf Adetler ve Eski Hukuk Kaynakları (EK-1)
45 Yangın Önlemleri (EK-1) 46 KDV İndirimi
47 ESİB Eğitimi (EK-1) 48 Kapasite Raporu
49 Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Hk. 50 Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları (EK-1)
51 TGK-Makarna ve İrmik Tebliği Taslakları 52 Kargo Taşıma Hizmeti Alımı Hk. (EK-1)
53 Yeşil Dönüşüm Destek Programı 54 ANKESOB – 44. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
55 Misafirhane Hk. (EK-1) 56 ESİB Eğitimi (EK-1)
57 Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurulum Çalışma ve İşletilmesi Usul ve Esasları Yönergesi (EK-1) 58 İl Umumi Hıfzısıhha Kurul Toplantısı (2022/6 Sayılı Kararı) EK-1
59 10. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk. 60 İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
61 Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Uygulamaya Konulması 62 OİDDG Çalışmaları (EK-1) (EK-2)
63 Online Export Akademi (EK-1) (EK-2) 64 Genç Girişimci Kazanç İstisnası Hakkında Seminer
65 Online İşlemler Kullanıcı Yetki Formu 66 TESK-Kapsam Dışı Meslek Dallarında Belgelendirme Uygulamaları (EK-1) (EK-2A) (EK-2B) (EK-3) (EK-4)
67 Basit Usul İstisnası 68 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı ( 2022 / 7 Sayılı Kararı ) (EK-1)
69 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri (EK-1) 70 İndirimli Satış Uygulamalarının Denetlenmesi Hakkında Eğitim ve Danışma Programı (EK-1)
71 Online Export Akademi (EK-1) (EK-2) 72 İşyeri Ziyaretleri Hk. (EK-1)
73 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Taslağı Hk. (EK-1) 74  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar   Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu