Sicil Kayıt

Esnaf Sicil Müdürlüğüne Kayıt için Gerekli Hususlar ( 2019 )

  1. Nüfus Cüzdanı
  2. Vekaletname Fotokopisi (Şahıs Kaydını Kendisi Yaptırmayacaksa Kaydı Yaptıracak Olan Kişinin Vekaletnamesinin Olması Gerekmektedir.)
  3. Ticari Taşıt Kayıtlarında Ruhsat Fotokopisi (Aracı satın alan kişiye ait)
  4. Kayıt Masrafı Toplam : 662,65.- TL
  5. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2012/1 Sayılı Genelgesine İstinaden ilgili Odaya İntikal ettirilmek üzere;
  6. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
  7. Kayıt yaptıracak Üyeler iş yerlerinin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adresini bilmek zorundadırlar
  8. Emlak Danışmanlığı Meslek dalında kayıt olacak Üyeler; En az Lise Mezunu olması ( Diploma Fotokopisi)

NOT : Özürlülere verilecek Sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe göre; Özürlü Sayılanlar, Gaziler, Şehit , Gazi Dul ve Yetimleri, Vergiden Muaf Esnaflar ve Kadın Esnaf ve Sanatkarlar 3.Sınıf Kayıt Ücreti ödeyecektir.

Esnaf Sicile Kayıt ve Oda Tercih Dilekçesi (İndir)

Merkez 3. Sınıf
Evrak Bedeli 35.00 TL 26.00 TL
Esnaf Sicil Gazete İlan Bedeli 85.00 TL 85.00 TL
Maliye Harç Pulu 192.65 TL 192.65 TL
Oda Kayıt Ücreti 350.00 TL 256.00 TL
TOPLAM 662.65 TL 559.65 TL
Daha fazla göster