Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği    

Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği            

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği    

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği       

Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik    

Fiyat Etiketi Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik          

Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri hakkında Yönetmelik                 

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Paylari ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler hakkında Yönetmelik                 

Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Yönetmeliği  

TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği             

Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği            

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği              

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiseri Yönetmeliği               

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik ( Ek 1 ) ( Ek 2 ) ( Ek 3 ) ( Ek 4 ) ( Ek 5 ) ( Ek 6 ) ( Ek 7 ) ( Ek 8 ) ( Ek 9 ) ( Ek 10 ) ( Ek 11 ) ( Ek 12 ) ( Ek 13 ) ( Ek 14 ) ( Ek 15 ) ( Ek 16 ) ( Ek 17 ) ( Ek 18 ) ( Ek 19 ) ( Ek 20 ) ( Ek 21 ) ( Ek 22 )    

Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik          

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamaların Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı               

Meslek Eğitimi Fonu Yönetmelik Taslağı  

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik                

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği       

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik           

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik         

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine dair Yönetmelik          

Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ( Ek 1 )    

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği            

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ( Ek 1 ) ( Ek 2 ) ( Ek 3 ) ( Ek 4 ) ( Ek 5 ) ( Ek 6 ) ( Ek 7 )      

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ( Ek 1 )              

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği           

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik      

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik ( Ek 1 )       

Karayolu Taşıma Yönetmeliği       

Taksimetre Muayene Yönetmeliği ( Ek 1 )               

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ( Ek 1 ) ( Ek 2 ) ( Ek 3 )         

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik      

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği ( Ek 1 )            

Atık Yönetimi Yönetmeliği ( Ek 1 )              

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( Ek 1 )                 

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik                

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği  

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ( Ek 1 )         

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik      

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik                

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ( Ek 1 )        

Gıda Hijyeni Yönetmeliği               

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ( Ek 1 )            

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ( Ek 1 )                 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik          

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ( Ek 1 )               

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Malları Yönetmeliği ( Ek 1 )                 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği    

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği               

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği ( Ek 1 )               

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik                

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ( Ek 1 ) ( Ek 2 ) ( Ek 3 ) ( Ek 4 ) ( Ek 5 ) ( Ek 6 ) ( Ek 7 ) ( Ek 8 ) ( Ek 9 )               

Kozmetik Yönetmeliği ( Ek 1 ) ( Ek 2 ) ( Ek 3 ) ( Ek 4 ) ( Ek 5 ) ( Ek 6 ) ( Ek 7 ) ( Ek 8 ) ( Ek 9 ) ( Ek 10 )  

Atık Yönetmeliği Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği ( Ek 1 )

Türkiye Yeterlilikler Çerceve Uygulama Yönetmeliği

Alışveriş Merkezleri hakkında Yönetmelik

Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu