2016 Yılı Genelgeleri

2016 Yılı Genelgeleri (İndir)

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Vergi Düzenlemeleri 2 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat
3 2015 Yılı 2.Dönem Mali Destek Programları 4 Aylıkların Zamlanması
5 Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği 6 Takograf Cihazlarının Değiştirilmesi
7 Basit Usul Muhasebe Ücretleri 8 Çıraklık Eğitimi Veren Küçük ve Orta Büyük.İşlet.Destek
9 19.Tüketici Ödülleri 10 Hayvansal Gıdalar için Öz.Hij.Kur.Yön.Değ.Yap.dair Yön.
11 Fiyat Tarifelerinin Uygulama Esasları 12 26 Ocak 2016 – Tarihli Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı
13 Sanayi Siciline Kayıt İşlemi 14 2015 Yılı Gelir / Gider Tabloları Bilançolar
15 İşveren Vekili Görevlendirme 16 İDDG Çalışmaları
17 İşveren ve İşveren Vekili eğitimleri hakkında 18 ANKESOB Oda Başkanları İstişare-Kaynaşma ve Değ.Top.
19 İşveren Sigorta Prim Teşviki 20 Arabuluculuk kısa filmleri
21 6663 sayılı Torba Kanun 22 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü
23 Jean Monnet Burs Programı 2016-17 Akademik Yılı Baş. 24 11.Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı
25 Perakende Ticarette Uyg.İlke ve Kur.Hk.Yönetmelik 26 Kadın İşl.Fin.ve Dan.Des.Prog.ve İşl.Mer.Uyg.Duyurulması
27 Duyurular 28 e-esnaf ve Sanatkar Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge ( Ek )
29 Doğrudan Kefalet Protokolu 30 Denetim Kurulu Raporu Formu
31 COSME 2016 Yılı Çalışma Programı 32 Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği
33 6663 sayılı Torba Kanuna İlişkin açıklamalar 34 Ustalık Sınavları
35 Eğitim Bütçesi 36 1.COSME Genç Girişimciler…. 2.COSME Cluster… Pr.Çağ.Tk.
37 COSME Programı “COS Design 2015-3-30… Pr.Çağ.Tk. 38 Arabuluculuk Kamu Spotu
39 Kiralama Duyurusu 40 Esnaf Kredileri
41 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 42 SGK’ya dava açılmadan önce yapılması gereken başvuru
43 Avrupa Girşimciliği Teşvik Ödülleri 44 Yerli Malı Belgesi
45 Olağanüstü Başkanlar Kurulu Toplantısı 46 Özbekistan Fuar Daveti
47 IPA 2016 – 2020 programlama süreci 48 COSME Prog”.İşl.Yen.Baş.Des.Erken Uyarı Ağı”Pr.Çağ.Tek.
49 Madagaskar Morityus İş Adamları ve İş Kadınları Heyeti 50 29.Ahilik Haftası Kutlamaları
51 Genç Girişimci Desteği 52 Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları
53 Sosyal Güvenlik Web Sitesinin yayına girmesi 54 TESK-MEB işbirliği protokolü
55 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulamaları ( Ek ) 56 Mesleki Eğitim Uygulamaları
57 Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 58 İSG yükümlülükleri
59 İŞ-KUR İşbaşı Eğitim Programları 60 Kayıt Dışı istihdamla ilgili Eğitim Modelleri
61 Sınav Harcı 62 Ücret, Prim ve İkramiye Ödemeleri
63 COSME Programı Çağrı Duyurusu 64 İSG Hizmetlerine İlişkin Başvuru
65 İlk Yardım Eğitimi ( İlk Yardım Yönetmeliği ) 66 İSG e-sertifika Programı
67 Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı İptali 68 Tarım Gıda Sektöründe Açık Yenilik Programı
69 Kurumsal Yen.Yap.ve İnsan Kay.Tek.Des.Pr.Dış Pay.Mem.A. 70 Genel Sekreterler 2016/1.Dönem Eğitim ve Değer.Toplantısı
71 Oda Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 72 2017 yılı eğitim faaliyetleri ( Ek )
73 1.Orta Doğu MENOPE 2016 Fuar- 2.Prim borcu olan.sağ.hiz. 74 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yön.Değişiklik
75 Milli İrade ve Demokrasi Nöbeti 76 Gıda İşl.Kay.Onay İş.dair Yön. Değ.yapılamsına dair Yön.
77 Per.Tic.Uygulanacak İlke ve Kur.hakkında yönetmelik 78 Yazar Kasa Kullanımı
79 Perakende İşletmelerin Açılış ve Faaliyetlere Geçişi 80 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu
81 D-Smart İşbirliği Protokolu 82 EBDR Kadın Yöneticiler için Gelişim Atelyeleri
83 2016-17 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi 84 6745 sayılı Torba Kanun
85 Sebze Mey.Top.Per.Tic.Kullan.Künye.İliş.Us.Es.Hkda Tebliğ 86 Karekodlu Çek
87 COSME Programı Proje Çağrı Teklifi 88 COSME İhale Çağrısı
89 Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kodları 90 Yöresel Ürünler
91 V.Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Temsilci Listesi 92 COSME İhale Çağrısı
93 İŞ-KUR 2017 Yıllık Eğitim Planı 94 V.Esnaf ve Sanatkarlar Şurasına Katılacak Oda Temsilcileri
95 Şura Yönetmeliğinde yapılan Değişiklik 96 Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hizmetler
97 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu 98 Başkanlar Kurulu Toplantısı
99 Yürütülen Projeler 100 Okul – Sektör İşbirliği Toplantısı
101 İDDG Çalışmaları 102 Avrupa KOBİ Haftası
103 Oda Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 104 TEMA Vakfı faaliyetleri ve bağış yapılması
105 2017 Verimlilik Proje Ödülleri 106 İnceleme
107 Gıda İşl.Kayıt ve Onay İşlem.dair Yön.Değ.yapıl.dair Yön. 108 Yazışmalar ( Ek-1 ) ( Ek-2 ) ( Ek-3 )
109 Oda Çalışanları İSG Eğitim tekrarı 110 6764 Sayılı Kanun ( Ek-1 )
111 Kurumsal Toplu SMS 112 Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi
113 Kredi Faiz Desteği 114 FİNDEKS
115 KOSGEB Faizsiz Kredi 116 Oda Genel Sekreterleri 2016/2.Dönem Eğ.ve Değ.Toplantısı
117 Kış Lastiği Uygulaması 118 MEB MTOYK İşbirliği Protokolü
119 20.Geleneksel Tüketici Ödülleri İlanı 120 2017 yılı satış belgeleri bedelleri
121 Sicil Harç Tarifesi 122 İşveren Primi Teşviki
123 Ocak 2017 ayı Çırak Öğrenci Kayıtları 124 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat
125 AKÇA Projesi
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu