2021 Yılı Genelgeleri

 

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Kapasite Raporu Tasdik Ücreti 2 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat
3 İngiltere STA 4 Vergi Düzenlemeleri
5 2021 Yılı Satış Belgesi Bedelleri 6 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
7 Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri 8 Sanayi İşbirliği Projeleri
9 Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi 10 SGK İle Kamu Bankaları Arasında İmzalanan Protokol
11 Rusya Federasyonu’na Düzenlenen Form A Belgeleri 12 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı (2021/1 Sayılı Kararı)
13 Kurs İlanı 14 ECVET Mesleki Eğitimde Kazanım Transfer Sistemi İşveren Anketi (EK-1)
15 Taşınmaz Ticareti Yetkilendirme Sözleşmesi  16 Koronavirüs Tedbirleri
17 2020/84 Sayılı UKOME Kararıyla İlçe Servis Araçlarına “S” Harf Grubu Verilmesi (EK-1) 18 İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü
19 Resmi Mühür Bedeli 20 Konutta Ekmek Üretimi Talimatı
21 Prim Borcu Bulunanların Sağlık Hizmetinden Yararlanması 22 Mücbir Sebep
23 Online Export Akademi (EK-1) 24 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı ( 2021/3 Sayılı Kararı )
25 Kira ve Gelir Kaybı Desteği 26 Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) (EK-1)
27 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı ( 2021/4 Sayılı Kararı ) 28 Ürün Künyeleri
29 Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri 30 Kredi Borçlarının Ertelenmesi
31 COSME Programı-ELIIT Projesi (EK-1) 32 Alışveriş Merkezi ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı
33 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı 34

2020 Yılı İDDG Çalışmaları Hk. (EK-1) (EK-2)

35 Teknoloji Festivalleri (EK-1) 36 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Bilgi Sistemi
37 COSME Programı-Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar İçin Hizmetlerin Geliştirilmesi İhale Çağrısı Hk. (EK-1) 38 E-Adisyon Uygulaması
39 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüş Talebi (EK-1)  40 Anket-Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi
41 2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği – Kontrol Belgesi 42 Ciro Desteği (EK-1)
43 Online Export Akademi (EK-1) 44 Deneyap Eğitmenlik Başvuruları Duyuru Süreci (EK-1)
45 Yetki Belgesi Olmadan Taşınmaz Ticareti Faaliyeti Yürüten İşletmeler 46 Esnaf Destek Başvurusunda Bulunmayanlar (EK-1)
47 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 48 2020 Yılı Blonço ve Gelir Gider Cetveli
49 Koronavirüs İle Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci (EK-1) 50 İşyeri Çalışma Saatleri
51 Dinamik Denetim Süreci 52 Sanayi İşletmeleri Yıllık İşletme Cetveli
53 Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi 54 Bitki Sağlık Sertifikası
55 Koronavirüs Tedbirleri 56 Ulusal Meslek Standardı Güncelleme
57 Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikler 58 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı (2021/13 Sayılı Kararı)
59 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı (2021/14 Sayılı Kararı) 60 İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süre Uzatımı
61 Okul Gıdası Onay Prosedürü 62 Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü (EK-1)
63 VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması 64 Online Export Akademi Hk. (EK-1)
65 Hava Emisyon Yönetim Portalı Katı Yakıt Modülü (EK-1) (EK-2) 66 Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri Hk.
67 CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı (EK-1) 68 Muradiye Öğretim Kurumları (EK-1)
69 COVİD-19 Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi (EK-1) 70 Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı
71 Yürürlük Süresi Dolan UMS ve UY’ler 72 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı ( 2021 / 16 Sayılı Karar ) (EK-1)
73 Ciro Kaybı Destek Başvuru Sürelerinin Uzatılması 74 Ulusal Meslek Sınıflaması Hk. (EK-1)
75 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021 /19 Sayılı Karar) (EK-1) 76 Kargo Taşıma Hizmetleri Hk (EK-1)
77 Ücret Hk 78 Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik (EK-1)
79 Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri 80 Kadına Değer Web Sitesi Hak.
81 Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 82 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri.
83 Basit Usulde Vergileme ve Esnaf Muaflığı. 84 Yönetmelik Değişikliği (EK-1)
85 E-Esnaf ve Sanatkâr Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge (EK-1) 86 Nakdi Ücret Desteği
87 Online Export Akademi. (EK-1) 88 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süre Uzatımı
89 Tam Kapanma Tedbirleri (EK-1) 90 Ekspertiz Raporu
91

Görev Belgesi Düzenleme (EK-1)

92 TGK-Arı Ürünleri Tebliğ Taslağı (EK-1) 
93 Doğrudan Hibe ve İşyeri Kira Desteği 94 Zincir ve Süpermarketlerde Ürün Satış Yasağı
95 Pazar Yerleri İle İlgili 2021/27 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu Kararı (EK-1) 96 7226 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde İle Sürelerin Kısmen Durdurulması
97 KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı (EK-1) 98 Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması (EK-1)
99 Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği (EK-1) 100 Kademeli Normalleşme Tedbirleri (EK-1)
101 Hibe Destek (EK-1) (EK-2) 102 ANKESOB-MD İşbirliği Protokolü (EK-1) (EK-2)

103

Kuzey İrlanda’ya İhracatta Kullanılacak Belgeler 104 FAFT IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi
105 Fiyat Tarifeleri Hk 106 Tütün ve Alkol Satış Belge Bedeli
107 Kurumsal SMS 108 Çek Düzenlemeleri Hk
109 Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu 110 Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri (EK-1)
111 7326 Sayılı Kanunla Getirilen Borç Yapılandırması 112 7326 Sayılı Kanunla Getirilen Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler Hk. (EK-1)

113

İMEP Projesi ve İDDG Çalışmaları 114 Aşı İçin Farkındalık Kampanyası (EK-1)
115 7326 Sayılı Kanun İle Getirilen Vergi Düzenlemeleri Hk 116 Çevrimiçi Seminer (EK-1)
117 Motoryağı Değişimi Yapılan İşletmeler (EK-1) 118 Lojistik Sektöründe Gıda Kaybını Azaltmaya Yönelik Rehber Doküman-Görüş Talebi (EK-1)
119 Resmi Mühür Dağıtımı Hk. 120 Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı (EK-1)
121 Basit Usul Muhasebe İşlemleri 122 Online Export Akademi (EK-1)
123 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (EK-1) 124 Kademeli Normalleşme 3. Etap
125 Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılması Hk 126 2022 Yılı Eğitim Faaliyetleri (EK-1)
127 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. 128 Gelir Kaybı ve Kira Destek Ödemeleri (EK-1)
129 Ulusal Yeterlilik Güncelleme 130 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Hk. (EK-1)
131 Oda Genel Sekreterleri 2021/1 Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 132 2021/40 Sayılı UKOME Genel Kurul Kararı (EK-1)
133 Motorsiklet/Motorlu Bisiklet Kazalarının Önlenmesi (EK-1) 134 Yetkili Komisyon Kararı (ISPM-15) (EK-1)
135 Deneyap Eğitmenlik Başvuruları Duyuru Süreci (EK-1) (EK-2) (EK-3) 136 Aşı İçin Farkındalık Kampanyası
137 Orman Yangınları Yardım Kampanyası 138 KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Süre Uzatımı Hk
139 Emeklilik Kredisi Hk 140 Hibe Destek Ödemeleri (EK-1)
141 Deneyap Eğitmenlik Başvuruları Duyuru Süreci Hk (EK-1) (EK-2) 142 Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk. (EK-1)
143 KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Süre Uzatımı Hk. 144 Mücbir Sebep Hk.
145 Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası (EK-1) 146 Sertifika Yönetmelik Değişikliği – Güzel Sanat Eseri Galerileri ve Müzayede Salonlarının Sertifikalandırılması
147 Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk 148 Online Export Akademi 2 (EK-1)
149 KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu 150 Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu (EK-1)
151 Ücretsiz Finansal Okuryazarlık Eğitimi 152 7326 Sayılı Yapılandırma Kanun Süre Uzatımı Hk
153 Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik 154 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik Değişikliği
155 Motor Yağı Değişim Noktaları Hk (EK-1) 156 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Hk.
157 İl Umumi Hıfzıssıha Kurul Toplantısı ( 2021 /38 Sayılı Kararı) (EK-1) 158 İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri (EK-1)
159 Helal Belgelendirme 160 7326 Sayılı Kanunun Tanıtımı (EK-1)
161 34. Ahilik Haftası Kutlamaları Resmi Töreni (EK-1) 162 Online Export Akademi (EK-1) (EK-2)
163 Yönerge Değişikliği Hk. (EK-1) 164 Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi
165 Mersin Yöresel ve Geleneksel Ürünler Festivali 166 Avrupa KOBİ Haftası
167 Finansal Okuryazarlık Eğitimi 168 Yönetmelik Değişikliği Hk (EK-1)
169 Eğitim (Temin ve Tedarik Kooperatifleri) (EK-1) 170 Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı
171 ANKESOB Başkanlar Kurulu Toplantısı 172 Dijital Dönüşüm Çağrısı Hk (EK-1)
173 Rusya Federasyonu’na Düzenlenecek Dolaşım Belgesi 174 Tek Pazar Programı-Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı (EK-1)
175 Kişisel Verilerin Paylaşılması Hk 176 Yönetim Kurlu Faaliyet Raporu
177 DHMİ E- Doğrudan Temin Alımları Hk 178 7338 Sayılı Kanun (Basit Uslde İstisna)
179 Bitki Koruma Ürünleri Hk 180 4. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Hk
181 Genel Kurul Rehberi-2021 Hk (EK-1) 182 Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite İle Faaliyetlerine Devam Etmesi (EK-1)
183 Son 4 Yılda Hazırlanan ve Yürütülen Projeler. (EK-1) (EK-2) 184 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hk (EK-1)
185 Spot Filimlerin Yayınlanması 186 Eğitim Ücretleri Hk
187 Deneyap Eğitmenlik Başvuruları Duyuru Süreci Hk. (EK-1) (EK-2) 188 Meslek Kuruluş Üyelerine Listeye Erişim Yetkisi Verilmesi Hk
189 İlan ve Reklamarın Basın İlan Kurumuna Kayıtlı Gazete ve Dergilerde Yanyınlatılması 190 Bulgaristan Seçimleri
191 Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerine Düzenlenecek Olan Dolaşım Belgeleri 192 Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi (Uzaktan Eğitim-Asenkron) Kurs Programı (EK-1)
193 İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (İDDG) Çalışmaları (EK-1) 194 Olağan Genel Kurullar Hk
195 Oda Genel Sekreterleri 2021/2 Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 196 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (EK-1) (EK-2) (EK-3) (EK-4)
197 2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri 198 5. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı
199 Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı (EK-1) 200 Yerli Malı Tebliği (EK-1)
201 SGK Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hk 202 TGK-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği. (EK-1)
203 Meslek Edindirme Kursu Açılması Talep Edilen Meslekler. (EK-1) 204 Online Export Akademi
205 SGK E-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılması Hk. 206 KVKK Eğitimi Hk
207 25.Tüketici Ödülleri Hk. (EK-1) 208 Güzellik Salonlarının Verbis’e Kayıt Olması Hk.
209 A.TR Dolaşım Belgesi İle Menşe İspat Belgelerinin 2022 Yılı Satış ve Onay Bedelleri Hk. 210 Sicil Harç Tarifesi Hk. (EK-1)
211 Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. 212 Kayıt Süresinin Uzatılması Hk. (EK-1)
213 Tek Pazar Programı – Sürdürülebilir Turizm Büyümesi ve KOBİ Desteği İle COVID-19 İyileşmesi Çağrısı Hk. (EK-1) 214 3308 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hk.
215 WIPO Küresel Ödüller Programı Hk. 216 Mesleki Yeterlilik Belgesi Hk. (EK-1)
217 Kapasite Raporu Tasdik Ücreti 218 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat
       
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu