2019 Yılı Genelgeleri

 

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Sicil Harç Tarifesi 2 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Yön.Değ.Yap.dair Yön.
3 Kayıt Ücreti – Yıllık Aidat – Belge Hizmet Karşılıkları 4 İŞ-KUR 2019 Yıllık Eğitim Planı
5 Vergi Düzenlemeleri 6 Fleetcorp A.Ş. Mağduriyeti
7 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 8 22.Tüketicinin Ödülleri İlanı
9 2019 yılı Satış Belgesi Bedelleri 10 Kredi Kartı Borcu
11 Esnaf Kredi Faiz İndirim Oranı 12 TESK-UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlk.Prog.(Kap.Top.)
13 COSME Kümelenme Çağrısı 14 Plastik Poşetlerin Ücretlen.İlişkin Usul ve Esaslar
15 2018Yılı Gelir/Gider Tablosu ve Bilançosunun Gönderilmesi 16 Yenilikçi Esnaf ve Sanatkarlar ( Ek )
17 Satış Belgesi Süre Uzatımı İşlemi 18 7161 Sayılı Kanun
19 Denetim Kurulu Raporları 20 Tunus 14.SIAMAP Fuarı ( Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 )
21 TESK&UNICEF Çocuk Hakları İş İlkeleri Programı 22 Eğitim Bütçesi
23 Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlan.Et Karışım.ve Et Ürün.Teb. 24 Kamera ile Kayıt Cihazı Takılmasının Süre Uzatımı
25 İşveren Sigorta Prim Teşviki 26 7162 Sayılı Kanun
27 Mesleki Eğitim 28 Elektrik Bağlantı Bildirim Belgesi
29 2019 Verimlilik Proje Ödülleri 30 Plastik Poşet Beyanı
31 İSG Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı 32 Araç Tescil İşlemlerinin Devri
33 İDDG Çalışmaları ( Ek ) 34 Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları
35 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 36 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Muayenelerine İlişkin Duyurular
37 Plastik Poşet Beyanı Hk. 38 Sorun-Destek Modülü
39 e-esnaf ve Sanatkar Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge ( Ek ) 40 Bankaların Kredilerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Hk.
41 Ölçü ve Ölçü Alet.Muayene Yön.Değiş.Yapıl.Dair Yön. 42 Ölçüler ve Ayar Kanununda Değişiklik ( Ek )
43 7166 Sayılı Kanun 44 7166 Sayılı Kanun
45 2019 Verimlilik Proje Ödülleri 46 KOSGEB-KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)
47 Voc.Test (Sınav ve Belge.) Merkezleri-3 Hibe Prog. ( Ek ) 48 Yüksek Seçim Kurulu Kararı
49 Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğ.Hiz.Kal.Art.Hibe Prog. 50 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Muayenelerine İlişkin İş ve İşlemler
51 Stok Takip Programı 52 Ücretsiz Sağlık Hizmeti
53 Ekmek Hijyen Eğitimi Hk.da 54 Resmi Mühür Bedeli
55 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği 56 Meslek Bilgisi Güncellemeleri
57 Plas.Poşet.Ücret.İlişkin Usul ve Esas.Değ.Yap.Dair Usul … 58 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ve Taşınmaz Ticareti – Yetki Bel.
59 Ekmek Hijyen Eğitiminin Ertelendiği 60 Kargo Taşıma Hizmet Alımı
61 İzinsiz Faaliyet Gösteren Yabancı STK’lar 62 Esnaf ve San.Odalarının Kuruluş Usul ve Esas.İlişkin….
63 KTO Karatay Üniversitesi Uzlaştırmacılık Eğitimi İşb.Talebi 64 İdRe 2019 Uluslararası Afet ve Direnç.Kongresi ….
65 Konsinye Satış Sistemi 66 COSME EntreComp Çağrısı
67 Meslek Kolları Altında Yayınlanan NACE Kodları 68 Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Rap.
69 Veri Talebi 70 Kurumsal Toplu SMS
71 Basılı Evrak Fiyatları 72 Spot Film ve Uyarı Metni
73 4207 Sayılı Kanun 74 Anayasa Mahkemesi Kararı
75 COSME Programı Genç Girişimciler için Erasmus Proje… 76 ISPM 15-Ahşap Ambalaj Mal.Isıl İşleme Tabi Tutulması …
77 Silah Ruhsatları 78 Gıda Enzimleri
79 Oda Genel Sekreterleri 2019/1.Dönem Eğitim ve Değer… 80 Okul Gıdası Logosu Uygulaması
81 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hak… 82 Kapasite Raporu
83 Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Denetimi ve Kont… 84 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü
85 Yapı Kayıt Belgesi 86 Kapasite Raporu (Ek)
87 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 88 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik…
89 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı 90 Plastik Poşet Uygulaması
91 Kalfalık-Ustalık Sınav Komisyon Üyeleri (EK-2) 92

Ustalık Belgesine Sahip Olanların Fark Derslerini Tamamlayarak Diploma Alabilmeleri

93 UKOME Kararı 94 2020 Yılı Eğitim Faaliyetleri (EK)
95 Acele ve Günlü Yazışmalar (EK) 96 7180 Sayılı Kanun (EK)
97 7186 Sayılı Kanun 98 AB COSME Programı Çağrı Duyurusu (EK)
99 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları 100 İran Menşeli Çelik Ürünleri
101 Okul Servis Araçları Yönetmeliği 102 ESBİS Eksik Bilgilerin Tamamlanması
103 Tebliğ 104 Fiyat Etiket Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
105 Sivil Toplum Destekleme Programı 3 (EK) 106 Veri Sorumluları Siciline Kayıt
107 AB Cosme Programı WEgate Platformunun Yönetimi Çağrısı (EK) 108 Zafer Bayramı Kutlamaları
109 Çıraklık ve Mesleki Eğitimde İSG Uygulamaları 110 32. Ahilik Haftası Kutlamaları
111 COSME Programı Turizm Çağrısı 112 Yönetmelik Değişikliği
113 Elektronik Tebligat Sistemi 114 EPALE Projesi Üyelik ve İçerik
115 Fiyat Etiketi Mevzuatı 116 ANKESOB Başkanlar Kurulu Toplantısı
117 İşyeri Ziyaretleri 118 4/1-b Tahsis Dosyaları
119 2019 Yılı Mali Destek Programları 120 Metro Grosmarket – 8 Ekim Kendi İşim Günü
121 CarpetExpo ve CraftIstanbul Fuarları 122 Okul Gıdası Logosu Uygulaması
123 COSME Kümelenme Çağrısı 124 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyerleri Kurumu ve Konsiye Satış İşlemleri
125 Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler 126 AB COSME Programı Çağrı Duyurusu
127 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi 128 Kobi Danışmanlığı (Seviye 6) ve İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Sınavı
129 Oda adına PTT Şubelerinden açılacak hesap 130 Avrupa KOBİ Haftası
131 Tebliğ Değişikliği 132 FESPA EURASIA
133 Su dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri… 134 KOBİ Finansmanı Destek Programı
135 Atatürk’ün 81. Ölüm yıl dönümü Anma Törenleri 136 Sicil ve Oda Kaydı Bulunmayanlar Hakkında Uygulanacak Prosedür
137 Tüketici Hakem Heyetlerinde Görev Alanların Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı (EK2) 138 İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu Çalışmaları (EK 1)
139 Oda Genel Sekreterleri 2019/2.  Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 140 23. Geleneksel Tüketici Ödülleri İlanı
141 ISPM-15 Uygulamaları 142 Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi
143 Ekmek Hijyen Eğitimi 144 Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Değişikliği
145 7194 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili açıklamalar 146 Odalarımızın Risk Analizleri, Acil Durum Planları ile Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
147 Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı 148 6764 Sayılı Kanun
149 Yönetmelik Değişikliği 150 Sicil Harç Tarifesi
151 Alkollü İçki Satış 152 Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu