Sicil Değişiklik

Esnaf Sicil Müdürlüğümüzdeki Kaydınızda Değişiklik Yapmak için Gerekli Hususlar ( 2019 )

Sicil Kaydınızın Üzerinde Yapılmasını istediğiniz değişiklik için ( Ad Soyad- Ünvan – Adres – Şube Ekletmek (aynı meslek dalında) ) İşlemler için aşağıdaki Belgeleri Tamamlamanız Gerekmektedir.

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Okunaklı)
  2. Vergi Levhası veya Vergi Dairesi Tutanağının Fotokopisi (Adres Değişiklik- lerinde Yeni Adrese göre Şube İlavelerinde Şubenin Vergi Levhası Fotokopisi veya Tutanak )
  3. Vekaletname Fotokopisi (Şahıs İşlemlerini Kendisi Yaptırmayacak ise İşlemi Yaptıracak olan Kişinin Vekaletamesinin olması gerekmektedir)
  4. Sicil Değişikliklerinin yapılabilmesi için Esnafların UVAT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adreslerini bilmeleri zorunludur.
  5. Ad ve Soyadı Değişikliklerinde Mahkeme Kararı Fotokopisi

Dilekçe Örneği (İndir)

Merkez
Evrak Bedeli 35.00 TL
Esnaf Sicil Gazete İlan Bedeli 30.00 TL
Maliye Harç Pul 109.15 TL
Toplam 174.15 TL
Show More