İşyeri Açarken İstenen Belgeler

VERGİ DAİRESİNDEN İSTENİLEN BELGELER

 1. Bildirim Formu doldurulur.
 2. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 3. İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
 4. İşe Başlama Formu
 5. İşyeri Adres Kodu
 6. Nüfus Cüzdanı Örneği
 7. Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.
 8. Kayıt yaptıracak Üyeler işyerlerinin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adresini bilmek zorundadırlar

Gelir Vergisi Mükellefleri

 1. Noter onaylı imza sirküleri
 2. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)
 3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler

 1. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)
 2. İkametgah belgesi
 3. İşyeri mülkiyetinin mükellefe ait olması halinde emsal kira bedelinin tesbiti amacıyla emlak vergisine esas olan vergi değerini gösteren belediyeden onaylı belge
 4. İşyeri kira ise kira kontratının örneği

Ticari Plakalı Araç Sahibi Mükellefler

 1. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)
 2. İkametgah örneği
 3. Taşıta ilişkin araçların ruhsatları aslı ve fotokopileri

İLGİLİ  BELEDİYEDEN  İSTENEN  BELGELER

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

Kayıt yaptıracak Üyeler işyerlerinin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adresini bilmek zorundadırlar

İLGİLİ  MESLEK  ODASINDAN  İSTENEN  BELGELER

 1. Vergi dairesine kayıt belgesi
 2. 3 fotoğraf
 3. Nüfus cüzdanı örneği
 4. Sicile kayıt belgesi
 5. Kayıt yaptıracak Üyeler işyerlerinin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adresini bilmek zorundadırlar

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER 

 1. Vergi levhası fotokopisi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. 3 Adet Vesikalık fotoğraf
 4. Ticari araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 5. Vekaletname Fotokopisi (Kayıdını kendisi yaptırmayacak esnaflar için)
 6. Kayıt yaptıracak Üyeler işyerlerinin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adresini bilmek zorundadırlar

BAĞ-KUR’DAN  İSTENEN  BELGELER

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

 • Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. Bağ-Kur sigortalısı sayılır.
 • 1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu