Yiğiner: Verimliliğimizi artırmalıyız

ANKESOB/Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG), ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında toplandı. Yiğiner; “Performansımızı geliştirmeyi ve verimliliğimizi arttırmayı esas alan yönelim ve çalışmalara, projelere ağırlık vermeliyiz.” dedi.

ANKESOB/Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG) toplantısı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında yapıldı. ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal, Genel Sekreter Mehmet Gündoğan ve Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen’in de hazır  bulunduğu İDDG üyesi oda başkanlarının katıldığı toplantı, ANKESOB (Yeni Hizmet Binası/Taş Bina) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda; İDDG’lerin çalışma esasları üzerinde duruldu, esnaf ve sanatkarın sektörel bazlı durumu, sorunları ve çözüm yöntemleri üzerine görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunuldu.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJELER GELİŞTİRMELİYİZ”

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, toplantıda yaptığı konuşmada; “Hem üye esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etme hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlama noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’ye örnek teşkil edecek meslek odaklı örnek projeler üretip, hayata geçirmemiz şart. Bu projeleri; mesleki ihtiyaçları karşılamak, mesleki faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak ve yapılarını iyileştirmek, güçlendirmek adına esnaf ve sanatkarlar üyelerimiz ile buluşturmalıyız. Sektör bazlı araştırmacı bir süreç içerisinden hareketle güçlerimizi ve tecrübelerimizi birleştirerek oluşturduğumuz işbirlikleri aracılığıyla performansımızı geliştirmeyi ve verimliliğimizi arttırmayı esas alan yönelim ve çalışmalara ağırlık vermeliyiz. ANKESOB olarak esnaf ve sanatkarlarımızın mal ve hizmetlerle ilgili beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda fark ve farkındalık yaratan lokomotif olma görevimizi daha da ileri seviyelere taşıyarak, sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yiğiner, “İDDG’ler genel olarak, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi işyerlerini, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa yetiştirmek istediklerinde pratik eğitime elverişli olup olmadıklarını denetlemek amacı ile görevlerini sürdürmektedirler. İDDG’ler yolu ile ilgili esnaf ve sanatkar işyerlerinin çıraklık eğitimi yapılmasına uygun olup olmadığı izlenmekte, değerlendirilmekte ve denetlenmektedir. Aynı zamanda işyerlerine İDDG’ler yolu ile bir bakıma rehberlik yapılmakta, yol gösterilmekte, danışmanlık hizmeti de verilmektedir.” diye konuştu.

İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları’nın (İDDG) esnaf ve sanatkarların yanında çalışan çocuk ve gençlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak üzere TESK tarafından oluşturulan denetleme ve danışmanlık birimi olduğunu belirten ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen de konuşmasında; “İDDG’ler denetim yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve esnaf ve sanatkarları eğitmek suretiyle işyerlerinde çalışan çocukların/gençlerin koşullarının iyileştirilmesinde doğrudan öneme sahip birimlerdir.” dedi.

Özen, İDDG’lerin çalışma esasları ve görevlerine ilişkin konuşmasına şöyle devam etti: “Birlik bünyesinde kurulan işyeri denetleme ve danışmanlık grupları, denetleme görevlerini yerine getirirken esas itibariyle birer danışma kurulu gibi çalışarak, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun işletmelerde yapılmasını öngördüğü pratik meslek eğitiminin gereği gibi verilebilmesi için alt yapı eksikliklerinin giderilmesinde yol gösterici ve yardımcı olurlar. İDDG’lerin görevleri esas itibariyle; eğiticilerin elverişliliğiyle, işyerinin çıraklık eğitimine elverişliliği, eğitimin programa uygunluğu, istihdamın sözleşmeye ve mevzuata uygunluğu konularında denetim ve danışmanlık yapmaktır.”

ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal da konuşmasında; “Sorunlarımızı, talep ve beklentilerimizi değerlendirerek yeni dönemde de birebir, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Güç birliği içerisinde hareket edip, bizim için çok önemli olan AB, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı proje desteklerini kullanarak sektörlerimizin, esnaf ve sanatkarlarımızın gelişmesine ve güçlenmesine yönelik en yüksek katma değeri yaratmaya odaklanacağız.” dedi.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu