ANKESOB/BİDDG’ler esnaf ve sanatkar işletmelerine rehberlik hizmeti sunuyor

ANKESOB/Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (BİDDG 1- BİDDG 2) Toplantıları, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Toplantılara başkanlık yapan ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal, “İşyerlerinde sürdürülen pratik eğitimle, teorik eğitimin birbirini tamamlayacak şekilde planlanıp yürütülmesi, İDDG’lerin varoluş nedeni olarak ön plana çıkmaktadır.” dedi.

ANKESOB/Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (BİDDG 1 ve BİDDG 2) toplandı. ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal’ın başkanlığında, ANKESOB Başkan Vekili Mehmet Ali Okumuş, ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan ve ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile grup üyesi oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda; İDDG’lerin varoluş nedenleri, amacı, çalışma esasları ile işyeri ziyaretlerinde doldurulacak raporun üzerinde duruldu.

ANKESOB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ANKESOB İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (BİDDG 1-BİDDG 2) toplantılarına başkanlık yapan ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal, her iki oturumda da,  ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner’in, ‘toplantının başarılı geçmesine’ yönelik iyi dileklerini ilettiğini belirterek başladığı konuşmalarında; İDDG’lerin varoluş nedenlerini açıklayarak; “TESK’e bağlı esnaf ve sanatkar işletmeleri/işyerleri, gerek 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, gerekse kendi kuruluş kanunu olan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca işyerlerinde 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerimize pratik meslek eğitimi vermektedir. Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde sürdürülmektedir. İşyerlerinde sürdürülen pratik eğitimle, teorik eğitimin birbirini tamamlayacak şekilde planlanıp yürütülmesi İDDG’lerin varoluş nedeni olarak ön plana çıkmaktadır. İDDG’ler pratik meslek eğitimin eğitim programlarına uygun olarak verilebilmesi, varsa eksik ve hatalı uygulamaların giderilmesi hususunda işletmelere/işyerlerine yol gösterici ve yardımcı olurlar. İDDG’ler bu görevi yerine getirirken esas itibariyle adında da tanımlandığı üzere bir danışma grubu gibi çalışarak, işlevlerini yerine getirmek zorundadır.” ifadelerini kullandı.

ANKESOB Başkan Vekili Mehmet Ali Okumuş da konuşmalarında ANKESOB olarak işbirliği, istişare ve diyalog içerisinde, esnaf ve sanatkarın geleceğine yönelik güzel hizmetler gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan ise ANKESOB olarak İDDG’lere her konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantılarda ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen tarafından Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının çalışma esasları, görev ve hedefleri ile işyerinin pratik eğitime uygunluğuna yönelik düzenlenecek raporun formatına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

YOL GÖSTEREN HİZMET

Özen, “İDDG’ler genel olarak; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na tabi işyerlerinin/işletmelerinin, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre aday çırak/çırak/kalfa yetiştirmek istediklerinde pratik eğitime elverişli olup olmadıkları amacı ile görevlerini sürdürmektedirler. İDDG’ler yoluyla adı geçen işyerlerinin/işletmelerin çıraklık eğitimi yapılmasına uygun olup olmadığı izlenmekte, değerlendirilmekte ve denetlenmektedir. Aynı zamanda ilgili işyerlerine/işletmelere İDDG’ler yoluyla bir bakıma rehberlik yapılmakta, yol gösterilmekte, danışmanlık hizmeti de verilmektedir.” dedi.

UCUZ İŞGÜCÜNÜ ÖNLEMEK

İDDG’lerin hedeflerine ilişkin Özen‘in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle: “Çocukların ve gençlerin ucuz işgücü olmalarını önlemek, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu bilgili, becerili işgücü yetiştirilmesini sağlamak, işyerlerinde/işletmelerde sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirlerin sürekli alınmasına yönelik iş alışkanlığı kazandırmak, istihdam sağlayan, yenilikçi ve insan onuruna yakışır işi teşvik eden sürdürülebilir işletmelerin/işyerlerinin niceliklerinin artmasına katkıda bulunmak, eğitimden iş yaşamına geçişi kolaylaştırmak, şiddet, sömürü ve istismardan arınmış bir çalışma hayatı tesis etmek, çırak/kalfa ve işverenlerin çalışma süresi de dahil olmak üzere karşılıklı ihtiyaç ve faydalarını dikkate alarak, çözümler üzerinde mutabık kalabilecekleri uygun çalışma ortamının oluşmasını desteklemek, meslek ahlakı, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile donatılmış genç girişimcilerin iş piyasasında yer almasının önünü açmak.”

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda, yapılması gereken çalışmalara-yapılacak danışmanlık ve rehberliğe ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, detaylar ve mevcut durum üzerine değerlendirmeler yapıldı, amacına uygun denetlemenin yapılmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde duruldu.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu