Mesleki Eğitim özendirilmeli, teşvik edilmeli

ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen’in başkanlığında gerçekleştirildi. Özen, “Mesleki eğitim ülkemizin ekonomisi ile doğrudan ilişkilidir. Mesleki ve Teknik eğitimin her aşaması verilerle planlanmalı ve verilerle yönetilmelidir.” diye konuştu.

ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplandı. ANKESOB Toplantı Salonu’nda ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; meslek örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ile MEM  müdür ve öğretmenlerinden oluşan ANKESOB MEDB üyeleri bir araya geldi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, BMEDB üyeleri tarafından; çıraklık eğitimi ve mesleki ve teknik eğitimin geleceği ile ilgili görüş ve öneri içeren değerlendirmelerde bulunuldu.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen’in başkanlığında yapılan toplantıya; GÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyeleri;  Prof. Dr. Mustafa Altunok, Prof. Dr. Behçet Gülenç, Doç. Dr. Cemal Yılmaz, ATO Meclis Üyesi; Abidin Memili, Altındağ İskitler MTAL Öğretmeni Mustafa Aksoy, Eski Çıraklık Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Mamak Karaağaç HEM Temsilcisi Zeynel Abidin Karagöz, Başkent OSB MEM Müdürü Sıdıka Başbuğa, Teknik Öğretmen Mustafa Kökçü, Sincan Erkunt Mesleki Eğitim ve İkili Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Türkoğlu, Yenimahalle Ahi Evran MTAL Müdürü  İsa Erol, Mamak Ortaköy 80. Yıl MTAL Öğretmeni Ercan Küçükarslan, Altındağ Ulus MTAL Öğretmeni Haydar Battaloğlu, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Funda Büvet ve Ayhan Işık, ANKESOB Basın Müşaviri Murat Kocakök, ANKESOB Eğitim-Proje Asistanı Sinem Aslan Doğanoğlu katıldı.

Toplantıya Başkanlık eden ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, “ANKESOB Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner’in selamları ve toplantının hayırlı geçmesi temennisini sizlere ileterek toplantıya başlamak istiyorum.” diyerek, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Biriminin son toplantıdan bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Sunumunun devamında Özen, ANKESOB İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (İDDG) ve Odaların İDDG çalışmaları, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitimde yaşanan gelişmeler ve ANKESOB tarafından düzenlenen mesleki gelişim kursları, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlere yönelik açılan kurslar ile yürütülen proje çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ DÜZENLEME İHTİYACI
Özen, konuşmasında şunları kaydetti: “Çıraklık eğitim uygulamaları, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince 33 yıldır devam ediyor. Bu süreç içerisinde bugüne kadar kanunda 14 değişiklik yapıldı. Hemen hemen Kanunda değişmeyen madde kalmadı. Kanun 80’li yıllar için, o günkü süreç için büyük bir önem kazanmıştı. Fakat günümüzde ise şu an ülkemizin en büyük sıkıntılardan biri çıraklık konusu. Esnaf ve sanatkârlar olarak ne yazık ki yetiştirecek çırak bulmakta zorlanıyoruz. Çıraklık eğitimi mutlaka özendirilmeli, teşvik edilmelidir. Kalıcı çözümlere masallar yerine, gerçeklere odaklanarak ulaşabiliriz. Eğitimde en önemli husus, siyasetin gerekleri yerine, eğitimin gereklerine öncelik verilmesidir. Çıraklık ve Mesleki eğitimde en önemli göz önüne alınması gereken konu çalışma koşullarıdır. Algıyı değiştirecek olan da çalışma koşullarında yapılacak olan yeni düzenlemeler,  iyileştirmeler olacaktır. Kanuni güvencesi olmayan hiçbir meslek gelişemez. Meslek tanımları, kanuni sınırları çizilmeli, mesleğe giriş/çıkışlar belirlenmeli, kanuni yaptırımlarla desteklenmelidir. Mesleki eğitim ülkemizin ekonomisi ile doğrudan ilişkilidir. Bir toplumda ekonomik büyümenin tetikleyicisi verimliliktir.Verimlilik artışının en önemli elemanı ise eğitimdir. Verimlilik artışını sağlayacak olan ise kaliteli mal ve hizmet üretimidir. Kaliteli üretim için nitelikli meslek eğitimi almış kişilere ihtiyaç vardır. Bunun için ANKESOB olarak mesleki ve teknik eğitim okullarımızı çok önemsiyoruz. Hiçbir okulumuzu diğer bir okulumuza tercih etmeden tüm meslek okullarımızın gelişimi için elimizden gelen her türlü desteği ANKESOB Başkanımız Mehmet Yiğiner’in sınırsız desteğini arkamızda hissederek vermek için gayret gösteriyoruz. Son olarak arkadaşlarımın huzurunda önemli gördüğüm bir hususu da paylaşarak sözlerimi noktalamak istiyorum. Teknoloji çağında dünyayı, veriye sahip olabilen ve o veriyi işleyebilen ülkeler/kurumlar yönetecektir.

esleki ve Teknik eğitimin her aşaması verilerle planlanmalı ve verilerle yönetilmelidir.”

ANKESOB MEDB üyeleri de gündem doğrultusunda yaptıkları konuşmalarla çıraklık eğitimin ve mesleki eğitimin geleceği üzerine görüş ve değerlendirmelerde bulunarak, önerilerini sundu. Birim üyelerinin tespitleri  özetle şu konular üzerine yoğunlaştı: “Pahalı bir yatırım olan mesleki eğitim işgücü piyasalarının ihtiyacına göre çok iyi planlanmalı. Mesleki eğitimdeki çok başlılık ortadan kalkmadan başarı elde edilemez. Mesleki eğitim temelinde  ciddi anlamda etkili bir yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Mesleki eğitim maalesef, genel eğitimin içinde eritiliyor. Mesleki eğitim politikalarını düzenleyenler,  bu işin içinden gelen, konuya hâkim eğitimcilerden olmalı. Üniversiteye girişte meslek liselilerin önünün açılması gerekiyor. İyi bir yönlendirici olan veliler, çocuklarını mesleki eğitime yönlendirmesi konusunda çok iyi bilgilendirilmeli ve teşvik edilmeli. Akademik anlamda başarılı çocuklar meslek liselerine kazandırılmalı. Meslek liselerin girişimcilik olgusuna katkısı çok önemli. Okul-sektör odaklı mesleki teknik eğitim modeli  geliştirilmeli.

eleceğin mimarlarını yetiştiren öğretmenlerin  özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanmalı. Toplumda meslek liselerine bakışı değiştirmek için tanıtıma ağırlık verilmeli, meslek liseleri özendirilmeli. Meslek lisesine gelen öğrencinin akademik başarısı, becerisi çok iyi değerlendirilmeli. Öğrenci meslek lisesini bitirince çok iyi yerlere geleceğini bilmeli. Pratik ve uygulama derslerinin içeriği revizyon istiyor. Bu aşamada özel sektörle işbirliği içerisinde, dersler geleceğin mesleklerine uyumlu olmalı. Mesleki eğitim merkezleri; bir bireyi geleceğin meslek esaslarına göre, bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatacak şekilde akıllı mesleki eğitim mesleklerine dönüştürülmeli.”

Toplantının sonunda BMEDB üyeleri, çıraklık eğitiminin işleyişine ilişkin sorunları belirlemek amacıyla çıraklık eğitimin sayısal bazlı değerlendirilmesini içeren bir formda yöneltilen sorulara yazılı cevap vererek, çıraklık eğitimin geleceğine ışık tutacak çalışmaya katkı sağladı.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu