HABERLER
Haberler

Mutabakat Komitesi toplandı

   
       
   
       
   
       
 

İl Mutabakat Komitesi, Ankara Vali Vardımcısı Abdulhamit Erguvan başkanlığında toplandı. Ankara'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayici ayrımını yapmak ya da iki esnaf ve sanatkar odası arasında üye kaydı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek amacıyla toplanan İl Mutabakat Komitesi, yapılan başvuruları değerlendirmeye alarak, sorunların çözümüne yönelik kararlar aldı.

Esnaf ve sanatkâr ile tacir ve sanayiciyi belirleme ve ayrımı üzerine yahut iki esnaf ve sanatkar odası arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkan  anlaşmazlıkları çözümlemek amacıyla gerçekleştirilen İl Mutabakat Komitesi Toplantısı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda  yapıldı.

Ankara Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer ve ATO Temsilcisi Haluk Ataol'un yanı sıra ilgili odaların başkan ve yöneticilerinden oluşan temsilciler katıldı. 

Toplantıda; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 64. maddesi gereği meslek odaları arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla başvuruda bulunan/bulunulan esnaf ve tacirlerin usul, esas ve nitelik olarak ayrımı yapılarak meslekî yönden ve kamu yararına uygun olarak kararlar alınarak uyuşmazlıkları karara bağlandı.

Komite amaç olarak;  usul, esas ve sermayesi bakımından tüccar ve tacir niteliği kazanmayan esnafın Ticaret Odalarına kayıt yaptırmaları sonucu devreye girerek ilgili kayıtların silinerek esnaf odalarına aktarılmasını, tüzel kişiliğe sahip ve kriterleri Ticaret Odası’na uyanların ise varsa esnaf sicilden kayıtları silinerek, ilgili Ticaret Odalarına  kayıtlarının yapılması yönünde kararlar alıyor.   

5362 sayılı Kanunun 6. maddesine göre; 'Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olanlar, 5174 sayılı Kanuna tabi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olamaz, Ticaret Odasına, Sanayi Odasına kayıtlı bulunanlar ise Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kaydedilemezler.'