HABERLER
Haberler
ANKESOB’dan Genel Sekreterlere Eğitim
   
       
   
       
   
       
 

ANKESOB Oda Genel Sekreterleri 2018/I. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda genel sekreterlere yönelik çeşitli konulara ilişkin sunumlar yapıldı, toplantı gündeminde yer alan konular üzerine karşılıklı soru-cevap eşliğinde değerlendirmelerde bulunuldu.

ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal'ın divan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ANKESOB'a bağlı meslek odalarının genel sekreterlerine yönelik olarak; Gelir İdaresi Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan; "7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun", ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar; "ANKESOB'un Geleceğe Dönük Yürüteceği Faaliyetleri ile Genel Sekreterlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar", ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal; "ANKESOB ve Odaların Çalışmaları", ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar Ge Müdürü Erdoğan Özen; "Çıraklık ve Mesleki/Teknik Eğitimde Yaşanan Gelişmeler" ve ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol; "Odaların Yürüttüğü Çalışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konu başlıklarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

YENİDEN YAPILANDIRMADA SON GÜN 31 TEMMUZ 2018
Toplantının ilk konuşmacısı Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan tarafından oda genel sekreterlerini yönelik olarak yapılandırma süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konuşmasına, yapılandırma vesilesi ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek başlayan Karayılan, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun,  TMMM Genel Kurulundan geçerek 18 Mayıs 2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve başvuru işlemleri başlamıştır. Bu kapsamda vergi cezaları ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren, trafik, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre verilen para cezaları, karayollarının ihlali geçişleri nedeniyle verilen para cezaları, öğrenim kredisi, ecrimisil borçları, belediyelerin su, atık su, yol katkı payları ve muhtelif ücretlerden kaynaklı alacakları, yine belediyelerin kiradan kaynaklı alacakları bu kanun kapsamında yapılandırılmaktadır. Bu kanunun temel esprisi bildiğiniz üzere kamu borçları üzerindeki faiz yükünün azaltılarak ödenebilir aşamaya getirilmesi, ödeme imkanının sunulması ve kolaylaştırılmasıdır. Bu kanun, tüm bunların faiz yükünü tamamen silip yerine yurt içi üretici fiyat endeksi üzerinden bir güncelleme yapılarak, bu tutar üzerinden bir ödeme gerçekleşmesini sağlıyor. Faiz yükünün dörtte üçü silinmiş oluyor. Bu son kanunda getirilen farklı bir düzenleme var: İlk taksitin, ödeme süresi içinde (Eylül ayı içerisinde - 1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ı kaldırılıyor, siliniyor. Ve idare para cezalarının yüzde 25'i yine bu kanun kapsamında siliniyor. Bu iki uygulama bu kanuna özgü. Neredeyse, taksitler ya da peşin ödenmesi halinde ana parayı ödüyor olacağız, öyle bir avantajı var. Eğer bir taksitle ödeyemiyorum, iki taksit olsun diyorsanız ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 50’sinin, idari para cezalarında ise yüzde 12.5’i  indirim olacak. 7143 Sayılı Yeniden Yapılandırmada son gün 31 Temmuz 2018 olacak." açıklamasında bulundu.

ANKESOB ve Odaların Çalışmaları hakkında bilgi aktaran ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal da yaptığı konuşmada, "Odaların Birliğe olan borçlarından dolayı şu ana kadar bizim beklediğimiz bir başvuru olmadı. Bu süreçte Odalarımızın genel sekreterleri olarak yönetimlerinize, başkanlarınıza lütfen aktarın, bu süreçte yapılandırmayı mutlaka yapalım." dedi.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, ANKESOB'un Geleceğe Dönük Yürüteceği Faaliyetleri ile Genel Sekreterlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar konularında açıklamalarda bulundu. Ar, "Bizler ANKESOB olarak  gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye genelinde tüm esnaf ve sanatkarlara örnek bir model olarak ışık tutuyoruz. Esnaf ve sanatkarın menfaatine ve sorunlarının çözümüne yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve katkılar, genel müdürlük ve bakanlıkça da önemseniyor ve takdir görüyor. Bu bizim için onur verici bir durum. Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen bütün kurullarımızla ANKESOB'un kurumsal yapısının muhafaza edilmesi ve geliştirilmesini çok önemsiyoruz ve bu doğrultuda yüksek motivasyonla çalışıyoruz. Eksik aksak bilmediğiniz ne olursa bizlere sorun, bizlerle paylaşın. Hangi işi yaparsanız yapın bir işte başarı sağlamanın temel koşulu yapılan işi önemseyerek yapmak.  İşinizi önemseyin. Sizlere gönderdiğimiz yazışmalara mutlaka cevap verin. Yazıları, mailleri, genelgeleri geciktirmeyin, Birliğe, ilgili yere anında cevap verin. Borçlandırmalarla ilgili sizlere gönderdiğimiz yazıyı mutlaka dikkatlice gözden geçirin ve borcun ödenmesi ve yapılandırması ile ilgili oda başkanınızı ve yöneticilerinizi bilgilendirin. Resmi evraklarınızı mutlaka dikkatlice gözden geçirin. Odanızı zor durumda bırakmayın. Bilgi çağının gereklerini  en iyi şekilde uygulamaya gayret edin. Esnaf ve sanatkarlarımıza yakışır bir şekilde hareket etmeliyiz, faaliyetlerimizi ve projelerimizi planlı bir şekilde uygulamaya koymalıyız. Sizlerin başarısı odaları, odaların başarısı da Birliğin kurumsal yapısı için önem taşımaktadır." diye konuştu.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar Ge Müdürü Erdoğan Özen de Çıraklık ve Mesleki/Teknik Eğitimde Yaşanan Gelişmelerle ilgili sunum gerçekleştirdi. Son dört yılda Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme toplantılarında verilen eğitimleri konu başlıkları halinde hatırlatan Özen, "Sizlerin de bildiği üzere; Başbakanımızın imzasıyla yayınlanan genelge ile 2018 yılı, çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığın artırılması amacıyla 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edilmiştir. O bakımdan, ülkemizdeki çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik olarak odalarımızın üyeleri duyarlı olmalıdır. Çocuk işçiliği konusunda odalarımızın üyeleri, çocuklarımız ve ailelerinin bilgi ve farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetlere de hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Özen konuşmasının devamında her insanın, her kurum ve kuruluşun bir hedefi olması gerektiğini, bu nedenle oda genel sekreterleri olarak 2018-2022 yılları için gerçekçi hedefler belirlenmesini, hedefe ulaşma noktasında çabaların artırılması gerekliliği üzerinde durdu.

Çıraklık, Mesleki-Teknik Eğitimde Yaşanan Gelişmelere yönelik olarak odaların genel sekreterlerini bilgilendiren Özen, 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. maddesinin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini vurguladı. Kanunun 12. maddesinin gelişi güzel işyeri açılmasına imkan sağlayacağını ifade eden Özen,  32 yıldır çalışma hayatına getirilen sistem ve düzenin bu maddenin yürürlükte kalması halinde bozulacağını belirterek, adı geçen maddenin bu hali ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30. maddesine uygun olmadığını kaydetti.

Toplantının son konuşmacısı ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol da  Odaların Yürüttüğü Çalışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  konularına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmede bulundu.

Toplantı, soru-cevap ve genel sekreterlerin gündem konularına ilişkin görüşlerini sunmasının ardından, ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhitin Köksal’ın kapanış konuşması ile sona erdi.