GENELGELER ( 2013 )
 
GENELGE NO 001
Esnaf ve Sanatkar Sicil Harçları 
GENELGE NO 003
1)Dış Ticaret Organizas.Koordinas. -2) Terazi Beyanı
GENELGE NO 005
Genç istihdamın Denetlenmesi Hibe Programı
GENELGE NO 007
Sağlık Hizmeti Sözleşmesi
GENELGE NO 009
1)G.Menkul Satış İlanı 2)Sanayi İşlet.Yıllık İşletme Cet.
GENELGE NO 011
İDDG Çalışmaları
GENELGE NO 013
1)Top.Cins.Eşit.Öd.2)Kızılay K. Ankarama Reciden.Kon.Sat
GENELGE NO 015
Basit Usul Vergi Rehberi 
GENELGE NO 017
Hizmet Sunumun Yer Alan Kozme. Ürünlere İlişkin Kılavuz
GENELGE NO 019
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı
GENELGE NO 021
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (  EK1  -  EK2  -  EK3 )
GENELGE NO 023
36.Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2013
GENELGE NO 025
Kalfalık-Ustalık-Esnaflık Belge Alma İş ve İşlemleri
GENELGE NO 027
Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Proje Başvurular
GENELGE NO 029
İstanbul Tic.Oda. Tarafından Düzen.2013 Yılı Fuarları 
GENELGE NO 031
Gelir Gider ve Personel Tablosu
GENELGE NO 033
1)Schengen Vize Anketi 2)KOSGEB KOBİ ve Girişim.Ödül. 
GENELGE NO 035
IPA Türk Malı Belgesi Ücret Tarifesi 
GENELGE NO 037
Kapsam Dışı Mesleki Belgeler (EK-1)
GENELGE NO 039
Avrupa Kobi Haf.2)Clean Energy Expo China 2013
GENELGE NO 041
Vergi Kaydı Kapalı Üyeler
GENELGE NO 043
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri(EK-1 - EK-2)
GENELGE NO 045
Yayımlanan Risk Değerlendirmesi Rehberler
GENELGE NO 047
Oda Gen.Sek.2013/1 Dön.ve Çal.İş Sağ.ve Güv.Eğ. (1-2-3)
GENELGE NO 049
2014 Yılı Eğitim Faaliyetleri (Ek)
GENELGE NO 051
İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 
GENELGE NO 053
Yeni Nesil Yazarkasa
GENELGE NO 055
Hijyen Eğitimi İstatistiki Verileri
GENELGE NO 057
Risk Değerlendirme Rehberi (Ek-1)
GENELGE NO 059
Büyükşehir Sınırlarında Basit Usul Uygulamas
GENELGE NO 061
Yıllık Aidat Tahhakkuk Tarihi
GENELGE NO 063
Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı
GENELGE NO 065
26.Ahilik Haftası Etkinlikleri
GENELGE NO 067
Kaybolan Meslekler
GENELGE NO 069
Kapasite Raporu
GENELGE NO 071
Oda Genel Sekreterleri 2013/2. Dönem Eğitim Semineri
GENELGE NO 073
Defter Tasdikleri
GENELGE NO 075
Satış Belgesi
GENELGE NO 077
Arabuluculuk Toplantısı
GENELGE NO 079
Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
GENELGE NO 081
Tütün Mamul., Alkollü İçki. 2014 yılı Satış Belge. Bedelleri 
GENELGE NO 083
2014 yılı Esnaf ve Sanatkar Sicil Harçları 
 
GENELGE NO 002
Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
GENELGE NO 004
Vergi Düzenlemeleri
GENELGE NO 006
2012 Yılı Mali Destek Programları
GENELGE NO 008
Sağ.Güven.İlişkin İşyeri Teh.Sınıf.Tebliği ve İşyeri Yet.
GENELGE NO 010
Yeni Dönem Çalışmalar
GENELGE NO 012
6385 Sayılı Kanun 
GENELGE NO 014
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri
GENELGE NO 016
ESBİS Uygulamaları 
GENELGE NO 018
Gıda ile Temas Eden Madde Malz.Üreten İşlet.Kayıt İşlem.
GENELGE NO 020
e-esnaf ve sanatkar veri tabanına kayıt
GENELGE NO 022
1)Kapımız Esn. Açık Kam. 2) Et ve Et Ürün. Teb.Uyg.Tal. 
GENELGE NO 024
Esnaf ve Sanatkarların Uymaları Gereken Rekabet Kural.
GENELGE NO 026
Odalarımızın Risk Analizi ve Acil Durum Planları
GENELGE NO 028
Esnaf Kredileri Faiz İndirimi 
GENELGE NO 030
Türk Mali Belgesi
GENELGE NO 032
Mükellef Bilgileri Bildirimi 
GENELGE NO 034
Kredilerde Verilecek Kefalet
GENELGE NO 036
Sosyal Güvenlik Destek Prim Borcu Yapılandırması
GENELGE NO 038
1)Esnaf Kredi.Faiz İndi.2)Türk Telekom Esnafa Özel Pak.
GENELGE NO 040
KKB.Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. E-Rapor Sistem
GENELGE NO 042
Zihinsel Engel.Topluma Entegrasyonu ve İstihdamı
GENELGE NO 044
Avrupa Kobi Haftası, 2013 (Türkçe Web Sitesi
GENELGE NO 046
T.Telekom Toplantıs
GENELGE NO 048
Yeni Nesil Yazar Kas
GENELGE NO 050
Kayıt Ücreti-Aidat ve Onay Bedeller
GENELGE NO 052
Kişisel Koruyucu Donanım. İşyerlerinde Kullanılması (Ek)
GENELGE NO 054
Tehli.ve Çok Tehli.Sın.Yer Alan İşler.Çalış.Mes.Eğ.Yön.(Ek
GENELGE NO 056
1)Sanayi Siciline Kayıt   2)  SAN-TEZ Programı
GENELGE NO 058
iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki Değişiklik
GENELGE NO 060
İSG Hizmetleri
GENELGE NO 062
26.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları (EK)
GENELGE NO 064
Geçici vy Belirli Süreli İşler. İş Sağ.ve Güven.hk.Yön. (EK)
GENELGE NO 066
ANKESOB Başkanlar Kurulu Toplantısı
GENELGE NO 068
Yerel Seçimlerde Aday Olma 
GENELGE NO 070
Balkan Ülk.ve Türkiye’de Küç.İşl.Yas.Uy.Pro.Son.Rap.
GENELGE NO 072
TESK ile MEKSA Arasın.Yapıl.Çal.İş Sağ.ve Güv.Eği.İşb.P
GENELGE NO 074
4250 S.Kanun gereği yapılan Denetimler
GENELGE NO 076
İŞ-KUR  Yıllık Eğitim Plan
GENELGE NO 078
Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu
GENELGE NO 080
2014-2015 Akademik Yılı Jean Monnet Bursları
GENELGE NO 082
Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu